WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU 2017/2018

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018!

Rekrutacja na wyjazdy na studia będzie odbywać się na Wydziałach. Studenci zainteresowani wyjazdami powinni śledzić informacje na ten temat w gablotach i na stronach wydziałowych bądź bezpośrednio skontaktować się z właściwym dla swojej jednostki Koordynatorem Wydziałowym/Instytutowym.

TERMIN ZGŁOSZEŃ NA WYDZIAŁACH OBOWIĄZUJĄCY
DLA CAŁEJ UCZELNI:

10 STYCZNIA 2017

Wyjazdy na studia w uczelniach partnerskich muszą trwać minimum 3 miesiące, a maksimum 12 miesięcy w ramach jednego cyklu studiów. Okres spędzony w uczelni zagranicznej zostaje uznany, na podstawie podpisanego Porozumienia o Programie Zajęć - Learning Agreement - zaliczony w toku studiów jako równoważny semestrowi (lub 2 semestrom) na Politechnice Poznańskiej.

Każdy student może zrealizować maksymalnie łącznie 12 miesięcy (360 dni) za granicą na studiach i/lub praktykach w ramach jednego cyklu studiów.

Każdy student zainteresowany wyjazdem musi spełniać KRYTERIA FORMALNE dot. wyjazdu stypendialnego za granicę. Każdy student zakwalifikowany na wyjazd do danej uczelni zagranicznej, powinien SAMODZIELNIE sprawdzić, jakich dokumentów i w jakim terminie wymaga wybrana przez niego uczelnia zagraniczna i przygotować te dokumenty. Następnie student powinien uzyskać podpisy koordynatora wydziałowego/instytutowego pod Learning Agreement oraz Transcript of Records (a także każdym innym dokumentem wymaganym przez uczelnię, jeśli jest w niej miejsce na podpis tzw. "departmental coordinator"). Dokumenty z podpisem koordynatora wydziałowego/instytutowego muszą trafić do Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej do podpisu koordynatora uczelnianego (institutional coordinator). Po uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów, student składa jeden komplet dokumentów w DEUiM, a następnie samodzielnie przesyła drugi komplet do uczelni zagranicznej. Należy zorientować się, czy koordynator wydziałowy nie wymaga dodatkowego pakietu dokumentów na potrzeby wydziału/instytutu.

Prosimy o korzystanie z dokumentów aplikacyjnych, które dostępne są na stronach uczelni zagranicznych.

Przypominamy, że student danego kierunku studiów może wyjechać tylko do tych uczelni, z którymi jego Wydział bądź Instytut podpisał odpowiednią umowę o współpracy w ramach Erasmus+.

Stawki stypendium na rok 2017/2018 nie zostały jeszcze opublikowane. Będą ogłoszone w terminie późniejszym wraz z informacją o zasadach finansowania wyjazdów.

Lista umów na rok 2017/2018 (stan na 10.01.2017)

Wzór Learning Agreement

Wskazówki dotyczące przygotowania dokumentu Learning Agreement

Prezentacja z Erasmus Day - 8 grudnia 2016