Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2016/17 oraz na praktyki zagraniczne

Z uwagi na bardzo liczne w tym roku rezygnacje studentów z wyjazdów na studia w ramach programu Erasmus+ i stosunkowo wysokie dofinansowanie otrzymane z Narodowej Agencji programu Erasmus+ na wyjazdy studentów, informuję, że uruchomiona została dodatkowa rekrutacja na wyjazdy studentów, zainteresowanych wymianą w semestrze letnim 2016/17.

Zwracam jednak uwagę, że nadal obowiązują nas limity miejsc w uczelniach zagranicznych oraz terminy składania dokumentów na semestr letni.
Dlatego studenci zainteresowani wyjazdem powinni samodzielnie sprawdzić, czy w uczelni, która ich potencjalnie interesuje, nie został jeszcze przekroczony termin na aplikowanie o wyjazd w roku 16/17.

W celu sprawdzenia, w jakiej uczelni zagranicznej zostały jeszcze miejsca, niewykorzystane przez studentów PP, należy skontaktować się z odpowiednim koordynatorem wydziałowym.
Lista koordynatorów dostępna jest pod adresem: http://info.put.poznan.pl/erasmus/2016/09/20/3938

Rekrutację na wyjazdy na studia prowadzą koordynatorzy wydziałowi/instytutowi.
Z uwagi na krótkie terminy aplikowania o wyjazdy w uczelniach zagranicznych, zainteresowanych studentów zachęcam do szybkiego kontaktu z odpowiednimi koordynatorami.

Przypominam również, że za każdy miesiąc pobytu w uczelni zagranicznej student otrzymuje stypendium w wysokości 500/400/300 EUR, w zależności od kraju, do którego realizowany jest wyjazd.
Stawki stypendiów oraz uczelniane zasady finansowania wyjazdów opublikowane są pod adresem: http://info.put.poznan.pl/erasmus/2016/09/20/3937
Ogólne informacje o wyjazdach na studiach dostępne są na stronie: http://info.put.poznan.pl/erasmus/2015/12/14/3683

Dysponujemy również jeszcze stypendiami na wyjazdy na praktyki zagraniczne.
Informacja o rekrutacji na wyjazdy (realizowana centralnie, przez Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej do wyczerpania limitu miejsc) dostępna jest pod adresem: http://info.put.poznan.pl/erasmus/2014/08/11/2453

Za każdy miesiąc pobytu w przedsiębiorstwie zagranicznym student otrzymuje stypendium w wysokości 600/500/400 EUR, w zależności od kraju, do którego realizowany jest wyjazd.

Oferty praktyk zgłoszone przez pracodawców do DEUiM można znaleźć na stronie: http://info.put.poznan.pl/erasmus/praktyki
Niektóre z firm, które w ubiegłych latach przyjmowały studentów PP na praktyki wymienione są na stronie: http://info.put.poznan.pl/erasmus/2014/01/13/2037

Gorąco zachęcam do udziału w programie,
pozdrawiam,

Magdalena ZAWIRSKA-WOLNIEWICZ
Koordynator Uczelniany Erasmus+