Erasmus Day - 10 grudnia br.

10 grudnia w Bibliotece PP w godzinach 11.00 - 20.00

Erasmus Day to akcja promująca program Erasmus+ organizowana wspólnie przez Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej (DEUiM) Politechniki Poznańskiej oraz Erasmus Student Network (ESN) Poznań.

Zapraszamy na Infomarket czyli targi uczelni partnerskich PP prezentowanych przez studentów zagranicznych oraz na spotkania informacyjne.