Nowy portal wspierający poszukiwanie miejsc odbywania zagranicznych praktyk i staży

Informujemy, że została uruchomiona nowa inicjatywa „ErasmusIntern platform" wspierająca poszukiwanie miejsc odbywania praktyk i staży - propozycje odbywania praktyk zamieszczane są na stronie http://erasmusintern.org/ . Portal umożliwia także poszukiwanie przez studenta praktyki dostosowanej do jego oczekiwań.

Informujemy, że wedle naszej najlepszej wiedzy jakość ofert nie jest sprawdzana przez KE. Zamieszczenie oferty na portalu nie może być traktowane jako gwarancja rzetelności partnera. Uważamy jednak, że jest to jedna z możliwości pozyskiwania ofert.