Wyjazdy Pracowników PP za granicę w roku akademickim 2014/15 w ramach programu Erasmus+

 

Wyjazdy pracowników PP za granicę w roku akademickim 2014/15

w ramach programu Erasmus +

 

Pracowniku Politechniki Poznańskiej, program ERASMUS jest także dla Ciebie!

Koordynator Uczelniany programu Erasmus+ informuje o rozpoczęciu corocznej akcji wyjazdowej dla pracowników naszej Uczelni w ramach programu Erasmus na rok akademicki 2014/2015.

 

Nasi pracownicy mogą skorzystać z następujących form wyjazdów:

a) wyjazdy dla pracowników dydaktycznych:

* wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (Staff mobility for teaching). Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od 2 dni do 2 miesięcy (minimalny czas trwania liczony jest bez dni podróży), jednak optymalna długość takiego pobytu to 7 dni (5 dni roboczych). W trakcie pobytu nauczyciel akademicki powinien przeprowadzić minimum 8 godz. zajęć dydaktycznych (wykładów, seminariów, warsztatów).

Przed wyjazdem nauczyciel akademicki ustala planowany program dydaktyczny w zagranicznej uczelni (Staff Mobility for Teaching, mobility agreement), który musi zatwierdzić uczelnia macierzysta i goszcząca.

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać jedynie do tych uczelni zagranicznych, z którymi ich macierzyste wydziały/instytuty/katedry podpisały umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programu Erasmus +.

* wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celach szkoleniowych (Staff Mobility for Training - udział w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie metod nauczania itp). Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich za granicą (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, organizacji) w celu doskonalenia swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizytach studyjnych, itp.).

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 2 dni do 2 miesięcy (minimalny czas trwania liczony jest bez dni podróży).

Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest „Porozumienie o programie nauczania" (Staff Mobility for Teaching, mobility agreement) przygotowany przez nauczyciela akademickiego. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i nauczyciela akademickiego). Niezbędne jest wpisanie kodu dziedziny (subject ISCED description), które udostępnione są pod linkiem.

b) dla pracowników administracyjnych i innych nieakademickich (nie będących nauczycielami akademickimi):
* wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp. (Staff mobility for training) Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od 2 dni do 2 miesięcy (minimalny czas trwania liczony jest bez dni podróży), jednak optymalna długość takiego pobytu to od 7 do 14 dni. W tym czasie pracownik uczestniczy w zorganizowanym szkoleniu dla większej rzeszy odbiorców bądź też jego praca to tzw. "work shadowing" - obserwowanie pracy pracownika uczelni zagranicznej, który ma podobny zakres pracy i obowiązków;

 

Wszystkich zainteresowanych gorąco zachęcam do zapoznania się z kryteriami naboru pracowników, a następnie do wypełnienia formularzy i złożenia ich wraz z wymaganymi załącznikami w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP do dnia:

14 listopada 2014.

Wyjazdy pracownicze w programie Erasmus+ w roku 2014/15 muszą być zrealizowane między 01.06.2014 a 30.09.2015. W przypadku wyjazdów do uczelni, uprawnione są jedynie wyjazdy do tych ośrodków, z którymi Politechnika Poznańska ma aktualnie podpisaną umowę bilateralną w programie Erasmus+. Gdy wyjazd ma być zrealizowany w zagranicznym przedsiębiorstwie, nie jest potrzebna umowa bilateralna między PP a instytucją.

Aby móc zrealizować wyjazd erasmusowy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych bądź w celach szkoleniowych, należy samodzielnie nawiązać kontakt z instytucją goszczącą. Następnie należy ustalić szczegóły programu pracy.

„Stypendium z programu Erasmus + (niezależnie od tego czy jego zakres przedmiotowy dotyczy wyłącznie diet, czy też obejmuje również koszty związane z zakwaterowaniem), otrzymywane przez osoby podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przebywające czasowo za granicą, wolne jest od podatku dochodowego w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju określonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), z każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium." (Wyjaśnienia MNiSW w sprawie opodatkowania stypendium z programu Erasmus + dla pracowników)

W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus + Politechnika Poznańska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższych zasadach dotyczących realizacji wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus + ze względu na możliwe nowe ustalenia przekazywane przez Komisję Europejską oraz Narodową Agencję. Z tego względu prosimy śledzić informacje, które będą aktualizowane na stronie programu Erasmus w PP.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji,

 

Koordynator Uczelniany,

mgr Magdalena Zawirska-Wolniewicz (erasmus[at]put.poznan.pl)

bądź pod numerem telefonu 061 665 35 44

 

STRONA PROGRAMU ERASMUS+

http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/

KODY DZIEDZIN

http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm

LISTA UMÓW BILATERALNYCH PP - stan na 12.03.2015


 

 

ZałącznikWielkość
Kryteria kwalifikacji pracowników 2014_2015 (pracownicy dydaktyczni).doc53 KB
formularz zgłoszeniowy wyjazd dydaktyczny STA 2014-2015.doc55 KB
Staf-mobility-agreement-teaching.doc122 KB
Wzór zaśw. o pobycie STA.doc27 KB
Kryteria kwalifikacji pracowników 2014_2015 (wyjazdy szkoleniowe).doc53 KB
formularz zgłoszeniowy wyjazd szkoleniowy STT 2014- 2015.doc55 KB
Staff-mobility-agreement-training.doc120.5 KB
Wzór zaśw. o pobycie STT.doc27 KB
zasady finansowania wyjazdów pracowników 2014-2015.doc41.5 KB
ErasmusPlus_umowy_rok_2015-2016-2.pdf1.03 MB