Wyszukiwarka miejsc odbywania praktyk

W ślad za informacją przekazaną przez Komisję Europejską uprzejmie informujemy o istnieniu portali internetowych pomocnych przy wyszukiwaniu potencjalnych miejsc odbywania praktyk przez studentów. Są to następujące platformy:

a) „JOE+" - the Job Offer Exchange platform

Jest to inicjatywa sieci LEO-NET, znanej z pewnością uczelniom, które były beneficjentami zakończonego już programu Leonardo da Vinci, a który jest kontynuowany jako program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Więcej informacji - bezpośrednio na stronie JOE+ https://leonet.joeplus.org/en/

b) Job portal opracowany w ramach inicjatywy "Eurasmus", na którym potencjalni „praktykodawcy" mogą zamieszczać oferty miejsc praktyk/staży studentów. Strona portalu to: http://eurasmus.com/en/