Stawki stypendiów dla pracowników uczelni wyjeżdżających za granicę w ramach Erasmus+ w roku 2014/15

STAWKI STYPENDIÓW DLA PRACOWNIKÓW PP
w programie ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

GRUPA  KRAJE  DZIENNA WARTOŚĆ STYPENDIUM W EURO PRZY WYJAZDACH TRWAJĄCYCH NIE DŁUŻEJ NIŻ 14 DNI
 I Dania, Holandia, Irlandia,  Szwecja, Wielka Brytania,
 130,00
 II Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy
 110,00
 III Hiszpania, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja
 100,00
IV Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia 80,00

Zastosowane w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni. W przypadku pobytów dłuższych, w 15-tym i dalszym dniu pobytu wypłacana stawka wynosi 70% stawki dziennej wypłacanej na pobyt do 14-tu dni