Wyjazdy na studia za granicę w roku ak. 2013/14

WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU 2013/2014

Wyjazdy na studia w uczelniach partnerskich muszą trwać minimum 3 miesiące, a maksimum 12 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego. Okres spędzony w uczelni zagranicznej zostaje, na podstawie podpisanego Porozumienia o Programie Zajęć - Learning Agreement - zaliczony w toku studiów jako równoważny semestrowi (lub 2 semestrom) na Politechnice Poznańskiej.

Informujemy, że rekrutacja na wyjazdy odbywa się oddzielnie na poziomie każdego wydziału. Studenci zainteresowani wyjazdami powinni śledzić informacje na ten temat w gablotach i na stronach wydziałowych bądź bezpośrednio skontaktować się z właściwym dla swojej jednostki Koordynatorem Wydziałowym/Instytutowym.

Każdy student zainteresowany wyjazdem musi spełniać KRYTERIA FORMALNE dot. wyjazdu stypendialnego za granicę.

Niezbędne dokumenty:

- Student Application Form

- Learning Agreement

- Transcript of Records

Każdy student zdecydowany i zakwalifikowany na wyjazd do danej uczelni zagranicznej, powinien SAMODZIELNIE sprawdzić, czy uczelnia ta nie wymaga dodatkowych dokumentów (np. CV, zaświadczenia o znajomości języka obcego, portfolio) czy też aplikacji on-line. Jeśli konieczne jest załączenie innych dokumenty, poza standardowymi, powinny one zostać złożone w komplecie u koordynatora wydziałowego/instytutowego.

Aby uniknąć błędów, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do wypełniania formularzy.

Poniżej zamieszczamy poglądową mapkę z zaznaczonymi uczelniami partnerskimi Politechniki Poznańskiej w ramach programu Erasmus.


Pokaż Uczelnie Zagraniczne na większej mapie

Przypominamy, że student danego kierunku studiów może wyjechać tylko do tych uczelni, z którymi jego Wydział bądź Instytut podpisał odpowiednią umowę o współpracy w ramach Erasmusa. Lista umów dla poszczególnych jednostek dostępna jest tutaj (aktualizacja 04.04.2013)