Erasmus dla osób niepełnosprawnych w roku 2013/14

Studenci niepełnosprawni ubiegają się o wyjazd w programie Erasmus na tych samych zasadach, co pozostali studenci, tzn. muszą przejść rekrutację na wyjazdy. Oznacza to, że powinni spełniać kryteria stawiane przed kandydatami, w tym dwa podstawowe: mieć dobre wyniki w nauce i znać język, w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni zagranicznej.

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmusa, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w:

Narodowej Agencji w ramach specjalnego funduszu w budżecie Erasmusa. Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dodatkowe stypendium dla niepełnosprawnych stypendystów Erasmusa są dostępne w dokumencie "Zasady dofinansowania".

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem uczelni macierzystej (wniosek wymaga potwierdzenia przez uczelnianego koordynatora oraz pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych).

Dofinansowanie wyjazdów niepełnosprawnych stypendystów Erasmusa

Podanie o przyznanie stypendium z powodu niepełnosprawności należy złożyć u Koordynatora Uczelnianego niezwłocznie po otrzymaniu zgody na przyjazd z uczelni zagranicznej. Narodowa Agencja Programu przyjmuje dokumenty w 4 terminach:

- do 15 czerwca 2013,

- do 1 sierpnia 2013,

- do 1 grudnia 2013,

- do 1 kwietnia 2014.