Wyjazdy pracowników PP w programie LLP ERASMUS w roku akademickim 2011/2012

Pracowniku Politechniki Poznańskiej, program ERASMUS jest także dla Ciebie!

Koordynator Uczelniany programu LLP Erasmus informuje o rozpoczęciu corocznej akcji wyjazdowej dla pracowników naszej Uczelni w ramach programu Erasmus na rok akademicki 2011/2012.

Nasi pracownicy mogą skorzystać z następujących form wyjazdów:

a) wyjazdy dla pracowników dydaktycznych:

- wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (Teaching assignments). Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od kilku dni do 6 tygodni, jednak optymalna długość takiego pobytu to 7 dni (5 dni roboczych). W trakcie pobytu nauczyciel akademicki powinien przeprowadzić minimum 8 godz. zajęć dydaktycznych (wykładów, seminariów, warsztatów), natomiast jeśli pobyt trwa krócej, nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić ich co najmniej 5.

Przed wyjazdem nauczyciel akademicki ustala planowany program dydaktyczny w zagranicznej uczelni (Teaching programme), który musi zatwierdzić uczelnia macierzysta i goszcząca.

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać jedynie do tych uczelni zagranicznych, z którymi ich macierzyste wydziały/instytuty/katedry podpisały umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programu LLP Erasmus.

- wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celach szkoleniowych (Staff Training Mobility - udzial w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie metod nauczania itp). Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich za granicą (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, organizacji) w celu doskonalenia swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizyta studyjna, itp.).

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 1 do 6 tygodni.

Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest indywidualny plan pracy (Work plan) przygotowany przez nauczyciela akademickiego. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i nauczyciela akademickiego).

Ponadto nauczyciele dydaktyczni mogą brać udział w programie Erasmus poprzez:
- udział w projektach typu „Kurs intensywny" (Intensive Programme - IP; współpraca z partnerami z innych krajów przy opracowywaniu i prowadzeniu cyklu zajęć dydaktycznych dla międzynarodowej grupy studentów);
- udział w projektach wielostronnych i w sieciach tematycznych Erasmusa;
- udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów(uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności (Preparatory Visits for Decentralised Actions).

b) dla pracowników administracyjnych i innych nieakademickich:
- wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp. (Staff training mobility) - optymalna długość tego typu wyjazdu to do 7 do 14 dni. W tym czasie pracownik uczestniczy w zorganizowanym szkoleniu dla większej rzeszy odbiorców bądź też jego praca to tzw. "work shadowing" - śledzenie pracy pracownika uczelni zagranicznej, który ma podobny zakres pracy i obowiązki;

Ponadto pracownicy nieakademiccy mogą brać udział w programie Erasmus poprzez:
- udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności (Preparatory Visits for Decentralised Actions);
- udział w projektach wielostronnych dot. współpracy uczelni z przedsiębiorstwami, których celem jest m.in. polepszanie kompetencji absolwentów i zwiększanie ich szans na zatrudnienie (HEIs /Enterprise Cooperation Projects);
- udział w projektach wspierających modernizację uczelni (wewnętrzne systemy zarządzania, strategie finansowania - Modernisation Projects);
- udział w projektach wspierających kształcenie z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej - wirtualne kampusy (Virtual Campus Projects)

 

Wszystkich zainteresowanych gorąco zachęcam do zapoznania się z kryteriami naboru pracowników, a następnie do wypełnienia formularzy i złożenia ich wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami w Dziale Współpracy z Zagranicą PP do dnia

30 września 2011.

UWAGA! Zgłoszenia bez kompletu załączników nie będą rozpatrywane.

Wyjazdy pracownicze w programie Erasmus muszą być zrealizowane między 30.06.2011 a 30.09.2012. W przypadku wyjazdów do uczelni, uprawnione są jedynie wyjazdy do tych ośrodków, z którymi Politechnika Poznańska ma aktualnie podpisaną umowę bilateralną w programie Erasmus. Gdy wyjazd ma być zrealizowany w zagranicznym przedsiębiorstwie, nie jest potrzebna umowa bilateralna między PP a instytucją.

Aby móc zrealizować wyjazd erasmusowy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych bądź w celach szkoleniowych, należy zacząć od nawiązania kontaktu z instytucją goszczącą (namiary na uczelnie partnerskie są do "wygooglowania" bądź do wglądu w Dziale Współpracy z Zagranicą). Następnie należy uzyskać zaproszenie z zagranicy/zgodę na przyjazd. Kolejnym krokiem jest ustalenie szczegółów programu pracy.

"BĄDŹ MOBILNY!" - mówimy studentom by zdecydowali się na przygodę z Erasmusem, ale może by być bardziej przekonujący w tym wołaniu, pokażmy, że i my nie boimy się Europy...

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji - Koordynator Uczelniany, mgr Magdalena Zawirska (magdalena.zawirska[at]put.poznan.pl) bądź pod numerem telefonu 061 665 35 44

 

ZałącznikWielkość
KRYTERIA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW 20112012 (pracownicy dydaktyczni).pdf143.95 KB
formularz zgłoszenia wyjazd dydaktyczny STA (zal.1).doc53.5 KB
Individual Teaching Programme (zal.2).doc42 KB
Kryteria kwalifikacji pracowników 20112012 (wyjazdy szkoleniowe).pdf139.51 KB
formularz zgłoszenia wyjazd szkoleniowy STT(zal.1).doc53.5 KB
Indywidual Work Programme (zal.2).doc46 KB
zasady finansowania wyjazdów pracowników 201112.pdf123.13 KB
Tabela nieprzekraczalnych stawek stypendiów dla pracowników.pdf51.23 KB
lista partnerow PP 20112012.pdf124.57 KB
umowy-rok-2011-2012.pdf795.66 KB