Wyjazdy studentów do uczelni zagranicznych w programie Erasmus w roku 2012/13

WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU 2012/2013

Wyjazdy na studia w uczelniach partnerskich muszą trwać minimum 3 miesiące, a maksimum 12 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego. Okres spędzony w uczelni zagranicznej zostaje, na podstawie podpisanego Porozumienia o Programie Zajęć - Learning Agreement - zaliczony w toku studiów.

Informujemy, że rekrutacja na wyjazdy odbywa się oddzielnie na poziomie każdego wydziału. Studenci zainteresowani wyjazdami powinni śledzić informacje na ten temat w gablotach i na stronach wydziałowych bądź bezpośrednio skontaktować się z właściwym dla swojej jednostki Koordynatorem Wydziałowym/Instytutowym

Niezbędne dokumenty:

- Student Application Form

- Learning Agreement

- Transcript of Records

Każdy student zdecydowany i zakwalifikowany na wyjazd do danej uczelni zagranicznej, powinien sprawdzić, czy uczelnia ta nie wymaga dodatkowych dokumentów czy też aplikacji on-line. Jeśli konieczne jest załączenie innych dokumenty, poza standardowymi, powinny one zostać złożone w komplecie u koordynatora wydziałowego/instytutowego.

Aby uniknąć błędów, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do wypełniania formularzy.

Poniżej zamieszczamy poglądową mapkę z zaznaczonymi uczelniami partnerskimi Politechniki Poznańskiej w ramach programu Erasmus.

Pokaż Uczelnie Zagraniczne na większej mapie

Przypominamy, że student danego kierunku studiów może wyjechać tylko do tych uczelni, z którymi jego Wydział bądź Instytut podpisał odpowiednią umowę o współpracy w ramach Erasmusa. Lista umów dla poszczególnych jednostek dostępna jest tutaj