Dział Informacji i Promocji

KONTAKT

Dział Informacji i Promocji Politechniki Poznańskiej

Jolanta Szajbe - kierownik, tel. 61 665 3787

Iwona Kawiak-Sosnowska, tel. 61 665 3610

Wojciech Jasiecki, tel. 61 665 3786

Lidia Leszczyńska, tel. 61 665 3980

Ilona Długa, tel. 61 665 3773

E-mail:

dzial.promocji@put.poznan.pl

glos.politechniki@put.poznan.pl

Adres

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

Budynek Rektoratu

pokój 209 (2. piętro)

Ważne telefony, faksy i adresy elektroniczne