Warsztaty szkoleniowe „DOCHODZENIA POPOŻAROWE 2016” - 5 kwietnia 2016

Galeria:

W dniu 5 kwietnia 2016 r. Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP przeprowadził warsztaty szkoleniowe „DOCHODZENIA POPOŻAROWE 2016" dla funkcjonariuszy uczestniczących bezpośrednio we wstępnym ustalaniu przyczyn pożarów. W warsztatach udział wzięli naukowcy i studenci z Politechniki Poznańskiej w składzie: dr inż. Justyna Grzymisławska, inż. Kamil Kubiak, mgr inż. Michał Malendowski, mgr inż. Aleksandra Mielcarek, mgr inż. Wojciech Szymkuć. Głównym celem obecności delegacji Politechniki Poznańskiej było przygotowanie się do planowanych badań z zakresu modelowania i analizy przepływu ciepła do elementów konstrukcyjnych w trakcie rzeczywistych pożarów. Badania prowadzone będą przy okazji kolejnych tego typu ćwiczeń planowanych przez KW PSP w Poznaniu. Badania są spójne z najnowszymi trendami w nauce, w których określenie rzeczywistych oddziaływań termicznych na elementy konstrukcyjne poddane oddziaływaniu pożarów zlokalizowanych stanowi podstawę do zaawansowanych obliczeń pracy konstrukcji w pożarze. Wyniki badań będą więc kluczowe dla weryfikacji modeli obliczeniowych wykorzystywanych w pracy naukowo-badawczej, które w przyszłości pozwolą na lepsze zrozumienie procesów fizycznych występujących w konstrukcjach podczas pożaru.

Warsztaty szkoleniowe rozpoczynają serię szkoleń, które skierowane są do wszystkich jednostek z terenu województwa. Tym razem warsztaty przeznaczone były dla wytypowanych strażaków z powiatów: konińskiego, tureckiego, kolskiego i słupeckiego na liderów z zakresu dochodzeń pożarowych oraz gaszenia pożarów wewnętrznych (po trzech ratowników z każdej JRG oraz dowódca JRG). W warsztatach udział wzięła również jednostka Zakładowej Straży Pożarnej KONSALNET SECURITY oraz OSP Kleczew.

Głównymi inicjatorami warsztatów oraz prowadzącymi byli mł. bryg. Tomasz Wiśniewski Naczelnik Ośrodka Szkolenia oraz st. kpt. Tomasz Daszkiewicz Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego, którzy są również biegłymi sądowymi w zakresie badania przyczyn powstawania pożarów oraz kpt. Gniewomir Kwas i kpt. Szymon Smuszkiewicz z WOSZ. Warsztaty odbyły się przy wsparciu Komendy Miejskiej PSP w Koninie, Zakładowej Straży Pożarnej KONSALNET SECURITY oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczewie, do których organizatorzy kierują podziękowania. Warsztaty nie mogłyby się odbyć bez wsparcia i zgody Zarządu PAK KWB Konin oraz kierownictwa ruchu Zakładu Górniczego Odkrywki Jóźwin.

Należy szczególnie podkreślić, że Państwowa Straż Pożarna w ramach ustawowych obowiązków jest odpowiedzialna za wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru. W większości przypadków przyczynę pożaru określa dowodzący działaniami ratowniczymi do chwili ich zakończenia lub też komisja powołana przez komendanta powiatowego PSP w przypadku większych pożarów. Dowodzący działaniami ratowniczymi cały swój wysiłek skupia na organizacji akcji ratowniczej oraz przebiegu działań, a po ich zakończeniu odpowiada za jak najszybsze osiągnięcie pełnej gotowości bojowej. Dowódca nie ma więc czasu ani możliwości, aby przeprowadzić badanie miejsca pożaru ale zgodnie ze swoją wiedzą ustala przyczynę wstępną, którą wskazuje w informacji ze zdarzenia.

Linki do relacji z wydarzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=KhCaZHj3-a8&feature=youtu.be

http://www.psp.wlkp.pl/?art=17620