Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania - jubileusze

Dzień 5 lutego 2016 r. to nie tylko jubileusz Instytutu Mechaniki Stosowanej Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, ale także jubileusz 70-lecia dwóch cenionych profesorów: prof. dra hab. inż. Jana Kołodzieja oraz prof. dra hab. inż. Krzysztofa Magnuckiego.

W uroczystościach uczestniczyli pracownicy i byli pracownicy Instytutu Mechaniki Stosowanej oraz władze uczelni.