Zmarł prof. PP dr hab. Jan Henryk Kurzawa

 

Dnia 17 stycznia 2016 roku zmarł

 ŚP.

prof. PP dr hab. Jan Henryk Kurzawa

emerytowany profesor nadzwyczajny w Politechnice Poznańskiej na Wydziale Technologii Chemicznej.

W latach 1996-1999 pełnił funkcję dyrektora a w latach 1991-1996 i 1999-2008 zastępcy dyrektora Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej.

Pracował w Politechnice Poznańskiej 48 lat. Należał do bardzo nielicznego grona osób, które pracowały na Wydziale Technologii Chemicznej przez cały okres jego istnienia. Przeszedł wszystkie szczeble kariery nauczyciela akademickiego od asystenta do profesora. Doktorat obronił w roku 1973 na Wydziale Mat-Fiz_Chem. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza a stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1987 na Wydziale Chemii UAM. Od 1993 r. pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego PP.

Wykształcił 3 doktorów i kilkudziesięciu magistrów inżynierów. Prowadził badania w zakresie chemii nieorganicznej i analitycznej. Jego dorobek naukowy obejmuje ok. 50 oryginalnych prac. Angażował się w działalność organizacyjną związaną z nauką. Był członkiem Komisji Nauczania Chemii Analitycznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, brał czynny udział w pracach Sekcji Siarki Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Współorganizował Konferencję Chemików Analityków z Polski i Niemiec. Był także rzeczoznawcą SITPChem.

Profesor Kurzawa był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalami 25-lecia Uczelni i 60-lecia Wyższego Szkolnictwa Technicznego w Poznaniu. Wielokrotnie otrzymywał nagrody Rektora za działalność naukową oraz dydaktyczną.

W osobie Zmarłego tracimy serdecznego przyjaciela i opiekuna młodzieży studenckiej, drogiego, życzliwego Mistrza i Nauczyciela o wyjątkowej osobowości.

SERDECZNE WYRAZY GŁEBOKIEGO ŻALU I WSPÓŁCZUCIA

RODZINIE ZMARŁEGO

składają

Dziekan, Rada Wydziału, Pracownicy i Studenci Wydziału Technologii Chemicznej

Politechniki Poznańskiej

 


 

Pogrzeb odbędzie się 22 stycznia 2016r. o godz. 12:30 na Cmentarzu Górczyńskim przy ul. Ściegiennego w Poznaniu.