Podpisanie aktu założycielskiego spółki celowej Politechniki Poznańskiej – Politechnika Innowacje sp. z o.o.

Aktem notarialnym z dnia 15 stycznia 2016 roku Politechnika Poznańska, działając w oparciu o art. 86a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, zawiązała spółkę celową - Politechnika Innowacje sp. z o.o.

Akt założycielski spółki celowej podpisał - za zgodą Senatu i w obecności notariusza - prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, Rektor Politechniki Poznańskiej. W uroczystym podpisaniu dokumentu uczestniczył prof. dr hab. inż. Jan Żurek, Prorektor ds. współpracy z gospodarką, który objął stanowisko Prezesa Zarządu Politechnika Innowacje sp. z o.o. oraz mec. Bartosz Gera, specjalista Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii.

Celem działania spółki jest komercjalizacja pośrednia, co stanowi formalne uzupełnienie kompetencji Centrum Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej, a model biznesowy spółki Politechnika Innowacje zakłada współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni.