Pierwsze certyfikaty Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa rozdane!

Pierwsze certyfikaty Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa rozdane!

W dniu 19 grudnia 2015r. odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów 25 absolwentom pierwszej edycji Masters in Construction Technology Management.

Zaproszeni na spotkanie Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska prof. Janusz Wojtkowiak oraz Dyrektor Instytutu Konstrukcji Budowlanych prof. Józef Jasiczak podkreślali znaczenie certyfikatów jako osiągniecia ważnego etapu w rozwoju kariery zawodowej absolwentów.

Specjalność  Master in Construction Technology Management utworzona w ramach projektu Inżynier Przyszłości to faktycznie studia z przyszłością. Są prowadzone po angielsku, a  główny nacisk położono na szeroko rozumianą współpracę z przemysłem budowlanym. Zastosowano metody nauczania oparte m.in. na programach Webex (transmisje on-line z MIT), bezpośrednich spotkaniach z partnerami z przemysłu, oraz pracy na budowach itp. Studenci mieli też możliwość odbycia płatnych staży w Polsce i zagranicą i przygotowania pracy magisterskiej we współpracy z przemysłem.  Na kierunku studiuje obecnie 6 studentów zagranicznych, jednak w planach jest powiększenie tej liczby oraz stworzenie międzykontynentalnej współpracy.

Inicjator certyfikowania absolwentów kierunku studiów II stopnia Master in Construction Technology Management prof. Jerzy Pasławski wręczając certyfikaty podkreślał znaczenie dalszej współpracy z absolwentami. Nie bez znaczenia jest fakt, że wszyscy absolwenci są już zatrudnieni.

Certyfikat akredytowany jest przez Europejskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Ekspertów Budownictwa oraz Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa.

FOTORELACJA z wydarzenia jest dostępna na stronie www.ztiob.put.poznan.pl

ZałącznikWielkość
IMG_1178.JPG5.1 MB