Seminarium "Badania techniczne pozajdów wyposażonych w urządzenia podlegające Dozorowi Technicznemu"

Galeria:

W dniu 18 grudnia 2015 r. w Politechnice Poznańskiej odbyło się seminarium szkoleniowe poświęcone badaniom technicznym pojazdów wyposażonych w urządzenia, które podlegają dodatkowej kontroli wykonywanej przez organy dozoru technicznego. Organizatorem konferencji był Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych WMRiT. Współorganizatorami seminarium byli przedstawiciele następujących instytucji: Transportowego Dozoru Technicznego, Urzędu Dozoru Technicznego, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Inspekcji Transportu Drogowego w Poznaniu oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Problematyka podjęta podczas seminarium, stanowiła odpowiedź za zapotrzebowanie środowiska wynikające przede wszystkim z rezultatów kontroli przeprowadzanych w stacjach kontroli pojazdów w ostatnich kilku miesiącach. Prelegenci zwrócili uwagę uczestnikom seminarium m.in. na właściwe rozpoznawanie urządzeń objętych dozorem technicznym, zastosowanie odpowiednie procedury badawczej oraz prawidłowe wypełnianie dokumentów.

Zainteresowanie udziałem w seminarium przerosło oczekiwania organizatorów, a seminarium było też okazją do zacieśnienia współpracy między przedstawicielami organizacji, związanych w różnej formie z badaniami technicznymi pojazdów. Pozytywny opinia uczestników skłoniła organizatorów do  podjęcia decyzji o potrzebie cyklicznej organizacji spotkań.