XIV edycja Dnia Języków Obcych - relacja

W dniu 15 grudnia 2015 r. na Politechnice Poznańskiej odbył się Dzień Języków Obcych.

Spotkanie otworzyła, wygłaszając powitalne przemówienie, Pani Dyrektor Centrum Języków i  Komunikacji, dr Liliana Szczuka-Dorna. W uroczystości udział wzięli: Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. Jacek Goc, prof. nadzw. PP, Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej, prof. dr hab. Ryszard Czajka, a także Prodziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania, dr inż. Edmund Pawłowski.     

Pracownicy CJK przygotowali 44 konkursy i quizy z zakresu wiedzy technicznej, kulturowej oraz językowej. Do wyboru były konkursy z następujących języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, a także z polskiego dla obcokrajowców. Konkursy odbywały się na forum, a także przy stanowiskach.

Studenci, którzy wykazali się dużą znajomością przedstawionych w zadaniach konkursowych zagadnień otrzymali nagrody w postaci książek, fiszek, pendrive'ów, jak również, co było nowością, zaproszeń do udziału w grze „paintball laserowy".  Nagrody zostały rozdane w trzech edycjach. DJO skupił rzeszę studentów zainteresowanych konkursami oraz przebiegiem całego wydarzenia. Zawsze cieszył się on pozytywnym odzewem z ich strony, dlatego też organizowany jest przez CJK rokrocznie.

Organizatorzy jeszcze raz dziękują sponsorom:

  • wydawnictwu Oxford University Press - za ufundowanie nagród książkowych;
  • wydawnictwu Express Publishing - za ufundowanie nagród książkowych i gadżetów;
  • wydawnictwu LektorKlett - za ufundowanie nagród książkowych;
  • firmie Laser Tag Poznań - za ufundowanie zaproszeń na paintball laserowy; 
  • a także Radiu Afera - za patronat medialny.

ZałącznikWielkość
DJO-1.JPG4.2 MB
DJO-2.JPG4.57 MB
DJO-3.JPG4.67 MB
DJO-4.JPG4.85 MB
DJO-5.JPG8.11 MB