Naukowiec Politechniki Poznańskiej laureatem VI edycji programu LIDER

Naukowiec z Politechniki Poznańskiej, mgr inż. Tadeusz Chwalczuk z Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, został wyróżniony w VI edycji programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za projekt „System chłodzenia narzędzi do laserowo wspomaganego toczenia stopów lotniczych ".

14 grudnia 2015 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wraz z dyrektorem NCBR prof. Krzysztofem Janem Kurzydłowskim podczas uroczystej gali wręczyli laureatom symboliczne czeki na łączną kwotę prawie 40 mln zł.

Program LIDER został opracowany, by wspierać rozwój kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Pozwala on młodym uczonym - do 35 roku życia - uzyskać środki rzędu miliona złotych na swoje badania. Znaczący nacisk w programie jest kładziony na współpracę młodych naukowców z przedsiębiorstwami oraz na stymulowanie mobilności wewnątrz sektora nauki oraz nauki i przemysłu.

 Informacja na stronie MNiSW:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/narodowe-centrum-badan-i-rozwoju-nagrodzilo-polskich-liderow.html

Informacja na stronie NCBiR:

http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,3842,mlodzi-liderzy-nauki-nagrodzeni.html

Broszura informacyjna o laureatach VI edycji:

http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_krajowe/lider_vi/liderzy_2015_broszura.pdf

ZałącznikWielkość
LIDER.jpg2.41 MB