Doktoranci i młodzi naukowcy WBMiZ w programie szkoleniowym MNiSW TRANSFORMATION.DOC

Nasi doktoranci i młodzi naukowcy zakwalifikowali się i odbyli szkolenia w wiodących ośrodkach naukowych Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. MNiSW zorganizowało dwu- i trzygodniowy program szkoleniowy z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, finansowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami".

Reprezentowali nas:

  • Tomasz Bartkowiak (WBMiZ Instytut Technologii Mechanicznej  - 3 tygodniowe szkolenie trenerskie na University of Alberta w Edmonton, Kanada),
  • Monika Dobrzyńska-Mizera (WBMiZ Instytut Technologii Materiałów - 2 tygodniowe szkolenie na University of Alberta w Edmonton, Kanada),
  • Danuta Matykiewicz (WBMiZ Instytut Technologii Materiałów - 2 tygodniowe szkolenie na Wageningen University w Wageningen, Holandia),
  • Edyta Olejarczuk (Centrum Języków i Komunikacji - 2 tygodniowe szkolenie na University of Alberta w Edmonton, Kanada),

W trakcie kursu nasi pracownicy i doktoranci doskonalili swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, prezentacji, pracy w grupach, zarządzania i innowacyjnego rozwiązywania problemów. Oprócz zajęć na uniwersytecie, w ramach projektu udało się odbyć szereg wizyt studyjnych w start-up'ach, centrach rozwoju przedsiębiorczości i laboratoriach badawczych. Ogromną wartością dodaną było poznanie i współpraca z młodymi naukowcami zajmującymi różnymi dziedzinami nauki (od lekarzy, przez prawników do inżynierów). W załączniku kilka zdjęć prezentujących kanadyjskie krajobrazy.