Stypenia MNiSW za wybitne osiągnięcia dla studentów PP

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016 dla STUDENTÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

  • p. Ariana Borkowska - kierunke logistyka
  • p. Martin Borkowski - kierunek mechanika i budowa maszyn
  • p. Robert Bryliński - kierunek inżynieria chemiczna i procesowa
  • p. Sylwia Jasińska - kierunke logistyka
  • p. Anna Olszewska - kierunek energetyka
  • p. Mikołaj Zygmański - kierunek zarządzanie
  • p. Monika Żurek - kierunek logistyka

GRATULACJE!

Szczegółowe informacje

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2015-2016-dla-studentow-i-doktorantow.html