Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla studentów

14 grudnia br. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wręczył 8 uczniom i 14 studentom stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Wśród laureatów nagrodę otrzymali studenci Politechniki Poznańskiej:

  • Pani Ilona Kędzia - studentka Wydziału Technologii Chemicznej
  • Pan Filip Lisiecki - absolwent Wydziału Fizyki Technicznej
  • Pan Sebastian Pacanowski - student Wydziału Fizyki Technicznej

Jednorazowe stypendia naukowe, których wysokość mieści się w przedziale 1500 - 4000 złotych mają charakter szczególnego wyróżnienia młodych osób, które osiągnęły znaczący sukces związany z edukacją i nauką. „Obdarowujemy stypendiami elitę wielkopolskiej młodzieży - tych, którym naprawdę się chce. Wiążemy z laureatami duże nadzieje. Chcemy dawać stypendystom możliwość rozwoju naukowego licząc na to, że dzięki waszej pracy, talentowi i wiedzy będziemy wzmacniać nie tylko potencjał regionu, ale i siłę państwa" - powiedział Marszałek Woźniak podczas spotkania. Pogratulował i podziękował także wszystkim, również Kapitule stypendiów i nauczycielom laureatów.

Stypendium mogą otrzymać osoby zamieszkujące w województwie wielkopolskim. Przyznawane jest w dwóch kategoriach: „Uczeń" (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów) oraz „Student" (dla osób kształcących się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym).
Stypendium zostało ustanowione przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku, a pierwszy raz zostało przyznane w grudniu 2007 roku. Na realizację dziewięciu edycji programu stypendialnego, którego beneficjentami zostało łącznie 215 młodych osób, Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył dotychczas kwotę 498 tys. zł.

Gratulacje!