Politechnika Poznańska przystąpiła do programu Oracle Academy

Politechnika Poznańska przystąpiła do programu Oracle Academy umożliwiającego pracownikom naukowym oraz studentom korzystanie z bazy wiedzy, wsparcia oraz oprogramowania dostarczanego przez firmę Oracle.

Program Oracle Academy niesie ze sobą wiele korzyści takich jak:

Zapraszamy pracowników i studentów do zarejestrowania się w programie! Konieczne jest wcześniejsze założenie konta Oracle. Podczas rejestracji jako instytucję należy wskazać Politechnikę Poznańską. Formularz prosimy wypełniać polskimi wartościami ("Politechnika Poznańska", "Wydział ...", "Poznań", itd.).
Pracownicy wybierają opcję Dodaj konto wydziału.
Studenci wybierają opcję Zarejestruj się w celu uzyskania członkostwa indywidualnego.