I Wielkopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów - 5 grudnia 2015

5 grudnia 2015 r. w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej odbędzie się I Wielkopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów  BioOrg 2015. Organizowane przez Dziekana Wydziału Technologii Chemicznej i Sekcję Chemii Bioorganicznej i Organicznej Koła Naukowego Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Sympozjum skierowane jest do studentów oraz doktorantów, których tematyka badawcza koncentruje się wokół chemii bioorganicznej i organicznej oraz zagadnień związanych z biomateriałami.

Ma ono na celu:

  • przedstawienie dotychczasowych osiągnięć młodego naukowca,
  • poszerzenie wiedzy,
  • nawiązanie kontaktów ze środowiskiem naukowym.

W programie przewidziane są trzy sekcje: chemii organicznej i bioorganicznej oraz biomateriałów. Materiały opublikowane  będą w elektronicznej książce abstraktów z numerem ISBN.

Uczestnictwo w sympozjum jest bezpłatne.

Szczegóły na stronie: www.bioorg.put.poznan.pl