6th International Conference CESEP 2015 - 18-22 października 2015

W dniach 18-22 października 2015 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyła się szósta edycja konferencji naukowej CESEP (6th International Conference on Carbon for Energy Storage/Conversion and Environment Protection - CESEP'15) zorganizowana przez prof. Elżbietę Frąckowiak oraz prof. François Béguin z Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej. Konferencja objęta była patronatem Politechniki Poznańskiej oraz Polskiego Towarzystwa Węglowego.

Celem Konferencji CESEP'15 było przedstawienie najnowszych osiągnięć w obszarze badań naukowych dotyczących zastosowań materiałów węglowych, związanych z magazynowaniem i konwersją energii oraz ochroną środowiska. Poprzednie edycje miały miejsce w Orleanie (Francja), Krakowie (Polska), Maladze (Hiszpania), Vichy (Francja) i Mülheim (Niemcy). Każda edycja konferencji skupiała środowisko naukowców z całego świata, zajmujących się opisaną wyżej tematyką oraz liczną grupę przedstawicieli przemysłu i instytutów branżowych zainteresowanych praktycznymi zastosowaniami oraz innowacjami w przedmiotowej problematyce.

W konferencji uczestniczyło 161 osób reprezentujących 29 krajów (m.in. z państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Izraela, Arabii Saudyjskiej, Korei i Chin). Łącznie podczas konferencji miały miejsce 62 wystąpienia ustne oraz 80 prezentacji posterowych. Niewątpliwie, wszystkie wygłoszone prelekcje odznaczały się wysokim poziomem oraz innowacyjnością prezentowanych wyników. Co istotne, wiele czasu poświęcono na pytania, wymianę wiedzy i doświadczeń, co bez wątpienia otworzyło wiele nowych możliwości współpracy pomiędzy uczestnikami konferencji. Zaplanowano już kolejną edycję CESEP'17 w Lyon we Francji.