Zapraszamy na bezpłatne Warsztaty Design Thinking - 2-8 listopada 2015

Stowarzyszenie Top 500 Innovators, z ponad 70-ma partnerami,  zaprasza na drugą edycję Design Thinking Week 2015, w tym roku na rzecz współpracy międzysektorowej i innowacji społecznych, pod hasłem: INSPIRE- CREATE-INITIATE. WITH PEOPLE FOR PEOPLE!

W dniach 2-8 listopada w 13 miastach w Polsce odbędą się warsztaty i spotkania prowadzone metodyką Design Thinking (DT). DT to sekwencja 5-ciu kroków: Empatia - Definiowanie - Generowanie pomysłów - Prototypowanie - Testowanie, poprzedzonych etapem zrozumienia oczekiwań zleceniodawcy i realiów zadanego problemu. DT pomaga rozwiązywać problemy skomplikowane, np. biznesowe, ekologiczne, polityczne czy społeczne i osiągać wysoki stopień innowacyjności wypracowanych rozwiązań.

„Druga edycja tego wydarzenia umożliwia przedstawicielom różnych branż uczestnictwo we wspólnych warsztatach, konferencjach i webinariach z udziałem światowej klasy specjalistów. Chcemy inspirować do poznawania metodyki rodem z Doliny Krzemowej i namawiać do wykorzystywania jej przy tworzeniu projektów innowacyjnych społecznie -  opartych o empatię i zrozumienie potrzeb użytkownika" - mówi ogólnopolska koordynatorka i liderka Design Thinking Week - Joanna Szustakiewicz

„W dniach 2-8 listopada 2015, w 13 miastach w Polsce, ok. 1200 uczestników wspólnie pochyli się nad problemami społeczności lokalnych. W Poznaniu będziemy pracować nad rozwiązaniem wyzwania stawianego przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną" - dodaje koordynator regionu -  Magdalena Graczyk-Kucharska.

Chcesz doświadczyć pracy z tą metodyką? Chcesz mieć wpływ na codzienność, która Cię otacza? Chcesz poznać aktywnych, otwartych, podobnych do Ciebie ludzi?

ZAPRASZAMY! Bądź z nami!

Więcej na: www.dtweek.pl

Współorganizatorem tego wydarzenia jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (podlinkowanie do strony www MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/)

Patronami są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (podlinkowanie do strony www MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/), Ministerstwo Gospodarki (podlinkowanie do strony www MG: http://www.mg.gov.pl/), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ((podlinkowanie do strony www https://www.mpips.gov.pl/) , Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ((podlinkowanie do strony www http://www.ncbr.gov.pl), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (podlinkowanie do www: http://www.parp.gov.pl/), Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta (podlinkowanie do www: http://www.fulbright.edu.pl/pl/strona-glowna/), Brand24 (podlinkowanie do www: www.brand24.pl), Designthinking.pl (podlinkowanie do: www.designthinking.pl)

Partnerzy tego przedsięwzięcia to: Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki (podlinkowanie do: http://polish.poland.usembassy.gov/, Business Link (podlinkowanie do: http://blpoland.com/), Geek Girls Carrots (podlinkowanie do: http://geekgirlscarrots.org/) Perspective CSR (podlinkowanie do: www.perspectivecsr.pl), YOLK (podlinkowanie: https://www.behance.net/monika_yolk), InfoBrand.

Organizatorami lokalnymi są: Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, UXmum, Miasto Poznań, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.

Wydarzenie Design Thinking Poznań zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka.

ZałącznikWielkość
Plakat_DT_A3_POZNAŃ_2015.jpg2.05 MB