Badania techniczne w stacjach kontroli pojazdów - 12 września 2015

W dniu 12 września 2015 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyła się konferencja szkoleniowa poświęcona Badaniom Technicznym w Stacjach Kontroli Pojazdów. Organizatorem konferencji był Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych WMRiT. Honorowy patronat nad konferencją objęły trzy instytucje: Politechnika Poznańska (Wydział Maszyn Roboczych i Transportu), Transportowy Dozór Techniczny oraz Wielkopolski Inspektorat Transportu Drogowego.

Odzwierciedleniem ogólnopolskiego zasięgu konferencji był udział ponad 280 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele Wydziałów Komunikacji i Starostw, diagności pracujący w stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów oraz osoby związane ze środowiskiem badań pojazdów.

Problematyka podjęta podczas konferencji stanowiła odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska związane najbardziej aktualnymi zmianami w przepisach badań technicznych pojazdów (w tym możliwością badania i rejestrowania pojazdów z kierownicą po prawej stronie). Poruszono także zagadnienia wyposażenia pojazdów w blokady alkoholowe, badania pojazdów hybrydowych i elektrycznych, zasad uzyskiwania poświadczeń zgodności wyposażenia, zasad egzaminowania diagnostów oraz planowanych zmian w  zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów wynikającymi z konieczności implementacji zapisów Dyrektywy 2014/45/WE. Konferencję dopełniła wystawa sprzętu diagnostycznego.

ZałącznikWielkość
DSC_1731.JPG3.18 MB
DSC_1875.JPG4.63 MB
DSC_1819.JPG4.28 MB