Wykład otwarty Prof. Kaia Nagela pt. „Multi-agent transport simulation” - 22 października 2015

Zakład Systemów Transportowych (Wydział Maszyn Roboczych i Transportu PP) zaprasza na wykład otwarty Prof. Kaia Nagela z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie pt. „Multi-agent transport simulation", który odbędzie się 22 października 2015 r. o godz. 11:30 w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym PP, ul. Piotrowo 2, sala CW 9.

Prof. Kai Nagel jest profesorem na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, gdzie kieruje Grupą Planowania Systemów Transportowych i Telematyki Transportu. Ukończył studia w zakresie fizyki (Universität zu Köln) i badań nad klimatem (Université Paris 6 i Ecole Normale Supérieure). Posiada tytuł doktora nauk w dziedzinie informatyki, który uzyskał na Uniwersytecie Kolońskim. W latach 1995-1999 kierował pracami nad systemem TRANSIMS prowadzonymi w Los Alamos National Laboratory, natomiast w latach 1999-2004 pracował na Politechnice Federalnej w Zurychu.

Jego zainteresowania naukowe obejmują symulację dużych systemów transportowych, modelowanie i symulację systemów socjoekonomicznych oraz obliczenia dużej skali. Posiada bogaty i licznie cytowany dorobek publikacyjny. Jest redaktorem w obszarze „symulacja" w czasopiśmie „Networks and Spatial Economics", oraz „systemy transportowe i środowiskowe" w „Advances in Complex Systems", a także redaktorem wielu wydań specjalnych czasopism oraz recenzentem w ponad 30 czasopismach.

Wykład Prof. Kaia Nagela będzie dotyczył wieloagentowej symulacji w transporcie, a w szczególności systemowi MATSim, którego jest współtwórcą. MATSim pozwala na przeprowadzanie wielkoskalowych symulacji złożonych systemów transportowych, jakimi są współczesne miasta. Obecnie MATSim jest aktywnie rozwijany i wykorzystywany przez wiele grup badawczych na świecie. W ramach wykładu przedstawiona zostanie idea wieloagentowego podejścia, w którym symulacja obejmuje całodzienne łańcuchy aktywności i wynikające z nich podróże mieszkańców. Prof. Kai Nagel zaprezentuje przykłady zastosowania systemu do planowania systemów transportowych w wybranych miastach.

Prof. Kai Nagel: © TU-Pressestelle/DahlProf. Kai Nagel: © TU-Pressestelle/Dahl

ZałącznikWielkość
Plakat.jpg3.87 MB