Wernisaż wystawy "WIELOKROTNOŚĆ PRZESTRZENI" - 6 lipca 2015

Zapraszamy na wystawę "Wielokrotność przestrzeni" dr inż. arch. Katarzyny Słuchockiej, pracownika Katedry Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

Wernisaż wystawy odbędzie się w Opolu w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej ZAMOSTEK przy ul. Minorytów 4 w dniu 06.07.2015 o godz. 18.00.

Zapis rysunków architektonicznych, jako wartość kompozycji przestrzennej, opartej na harmonii formy i funkcji, może stanowić przełożenie na płaszczyzny materii malarskiej. Normatywny charakter notacji architektonicznych stanowi doskonały pretekst do uaktywniania twórczego i badawczego wielokulturowych środowisk, służąc jednocześnie transmisji idei architektonicznych. Architektura staje się treścią obrazu, sprawiając, że obraz postrzegany jest jak architektura. Doskonałość kreacji architektonicznej stanowi wyznacznik w kwestii kompozycji, kolorystyki, realizacji głównego problemu Gest pozostawiony na płaszczyźnie obrazu, zastosowany zestaw barw, to wynik obserwacji struktury formy architektonicznej oraz jej detalu. Iluzoryczny cień jako głębia i przestrzeń, to wieloznaczność w subiektywnym odbiorze interpretacji. Architektura zobrazowana - to kolejny poziom gry, w której rozgrywającymi są jakość i wyobraźnia, a wielokrotność przestrzeni prezentowanych w autonomicznych wypowiedziach stanowi zaproszenie do kontynuacji podjętej dyskusji.