Jubileusz Profesora Lecha Zimowskiego

22 czerwca 2015 roku, na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej odbyła się uroczysta sesja jubileuszowa z okazji 60 -lecia pracy naukowo - dydaktycznej Profesora Lecha Zimowskiego. Uroczystości patronował i uświetnił swoją obecnością Jego Magnificencja Rektor Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. Inż. Tomasz Łodygowski.

Prof. dr hab. Lech Zimowski, obchodzący w tym roku 90 -te urodziny urodził się 21.07.1925 w Środzie Wielkopolskiej. Po studiach I stopnia w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Gdyni/Sopocie ukończył, w 1951 roku studia II stopnia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, uzyskując stopień magistra nauk ekonomicznych. W roku 1953 ukończył Studia Podyplomowe Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w 1968 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1973 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych ha Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. W 1989 otrzymał nominację profesorską Prezydenta Rzeczpospolitej (profesor tytularny nauk technicznych). Profesor Lech Zimowski pracuje na Politechnice Poznańskiej od 1963 roku a w latach 1991-1996 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego. Zainteresowania naukowe Pana profesora są niezwykle szerokie i interdyscyplinarne. Obejmują między innymi także zagadnienia jak: planowanie miast i regionów, teoria i projektowanie układów osadniczych, urbanistyka ekologiczna (modele), rewitalizacja małych miast, federacje miasteczkowe, procesy transurbacji - śródlądowe, przywodne, militarne, technologiczne. Teoria biomów i hydrobiomów (wg LZ) - naturalne, ogrodnicze, dynamiczne, siedliskowe. Zagadnienia komunikacji, łączności, infrastruktury. Wśród ponad 30 publikacji zwartych autorstwa jubilata należy wymienić przede wszystkim monografie: „Geneza i rozwój komunikacji pocztowej na ziemiach polskich (na tle czynnika urbanizacji)", Warszawa 1972. „Selected Problems of Urban Ecology" (razem z T. Bartkowskim), Poznań 1979. Działalność zawodowa to również uczestnictwo w organizacjach naukowych I branżowych (m.in. Polska Akademia Nauk Oddz. w Poznaniu, Komisja Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, członek od 1972, przewodniczący od 1984 (medale Naturae Tutela, PAN); TUP - Towarzystwo Urbanistów Polskich (Złota Odznaka, Członek Honorowy), TWP - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (medale), Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, UNESCO MAB 11 - Man nad Biosphere, Working Group Urban Systems, President (World). EUEA - European Union of Engineers, Architects Planners, Brussel-Munich, President.  EUMC - European Union of Midlesize Companees, Munich, Vicepresident, Ehrensenator EUMC (2010). Profesor Lech Zimowski, wśród wielu wyróżnień państwoych I branżowych otrzymał także Krzyż Oficerski POLONIA RESTITUTA (3.11.1995).

W uroczystej sesji uczestniczyło wielu naukowców z kraju i zagranicy, współpracownicy i studenci Pana Profesora.