Doktorat Honoris Causa dla profesora Rolanda Wiesendangera - 23 czerwca 2015

Galeria:

REKTOR I SENAT POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ przyznali tytuł DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr. Rolandowi Wiesendangerowi wybitnemu specjaliście w dziedzinie nanonauki i nanotechnologii.

Uroczystość odbyła się w dniu 23 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 11oo w Auli Magna Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej w Poznaniu, ul. Piotrowo 2.

23 czerwca 2015 roku w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Poznańskiej prof. dr. Rolandowi Wiesendangerowi.

Na wniosek Rady Wydziału Fizyki Technicznej Senat Politechniki Poznańskiej przyznał tę wyjątkową godność akademicką prof. dr. Rolandowi Wiesendangerowi profesorowi Uniwersytetu w Hamburgu.

Witając licznie zgromadzonych gości, w tym m.in. ks. Jana Stanisławskiego - reprezentującego Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego, prof. Wojciecha Sadowskiego z Politechniki Gdańskiej, prof. Marka Szymońskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego , prof. Bogdana Idzikowskiego - dyrektora Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, podkreślił, że dorobek naukowy, dydaktyczny i publikacyjny Profesora ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju nauki, jaką jest nanotechnologia. W wygłoszonej laudacji prof. dr hab. inż. Ryszard Czajka- promotor, a zarazem dziekan Wydziału Fizyki Technicznej przybliżył życiorys i imponujące osiągnięcia naukowe profesora Wiesendangera. Zaznaczył również, że współpraca społeczności akademickiej Politechniki Poznańskiej z Profesorem, trwa nieprzerwanie od ponad 20 lat. W tym czasie wielokrotnie pracownicy naukowi i studenci Wydziału Fizyki Technicznej przygotowując prace, czy publikacje naukowe, mogli liczyć na życzliwość i cenne uwagi, wsparcie naukowe Nominata.

Osiągnięcia naukowe profesora Wiesendangera są spektakularne. Warto wymienić, pionierskie badania w zakresie nanomagnetyzmu, dzięki którym laboratorium i aparatura skonstruowana pod kierownictwem prof. Wiesendangera znalazły się w ścisłej światowej czołówce. Magnetyzm - na poziomie molekuł i atomów jest na świecie rozpoznawalną specjalnością Laureata.

Profesor Roland Wiesendanger opublikował 520 artykułów w wysoko-indeksowanych czasopismach naukowych (m.in. Science, Nature), ponad 30 artykułów przeglądowych i rozdziałów w książkach. Jest autorem 2 podręczników, edytorem lub ko-edytorem 8 książek i 7 materiałów konferencyjnych. Profesor wypromował 60 doktorów, kilkunastu jego wychowanków objęło stanowiska profesorskie w wielu karach świata. Jest promotorem ponad 100 prac magisterskich. 

Po wygłoszeniu laudacji prof. dr hab. inż. Ryszard Czajka odczytał treść dyplomu potwierdzającego akt nadania. Zgodnie z tradycją dyplom ten spisany był w języku łacińskim.

Czyniąc zadość zwyczajom akademickim Nominat wygłosił wykład.  Na samym początku profesor przypomniał lata współpracy z profesorem Ryszardem Czajką, Wydziałem Fizyki Technicznej ale również wspólny mianownik obu uczelni a mianowicie 1919 rok powstania Uniwersytetu w Hamburgu i Politechniki Poznańskiej. Przybliżając zebranym, czym jest Skaningowa Mikroskopia Tunelowa  (STM), która umożliwia uzyskanie obrazu powierzchni materiałów przewodzących ze zdolnością rozdzielczą rzędu pojedynczego atomu oraz Spinowo-Spolaryzowana Skaningowa Mikroskopia Tunelowa (SP-STM), która umożliwiła badania magnetyzmu w skali nanoskopowej, a nawet pojedynczego atomu. Profesor podsumował zebranym w Auli gościom swoje teorie naukowe i pomysły badawcze.

Po zakończeniu wykładu prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski  przekazał liczne gratulacje i życzenia, które Politechnika Poznańska otrzymała z okazji nadania tytułu doktora honoris causa światowej rangi profesorowi. Wśród nich znalazły się listy m.in. od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Wiesława Banysia, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Zwracając się do Laureata Doktora Honoris Causa Rektor Tomasz Łodygowski podkreślił, że fakt uhonorowania prof. Wiesendangera tytułem Doktora Honoris Causa wyróżnia i nobilituje Politechnikę Poznańską. Ostatnim punktem uroczystości były życzenia, które Doktorowi Honoris Causa składali przyjaciele oraz zebrani goście, reprezentujący liczne ośrodki naukowe i branżowe.

                                                                                                                                    Iwona Kawiak-Sosnowska

 

ZałącznikWielkość
Prof_Wiesendanger_karta_pl.pdf191.3 KB
Foto_prof. Wiesendanger.JPG363.09 KB