Konferencja "Ochrona środowiska i oszczędność energii w transporcie szynowym" - 20-22 maja 2015

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

 

Ochrona środowiska i oszczędność energii w transporcie szynowym

Environment protection and energy saving in rail transport

 

Poznań, Trzebaw k. Poznania - 20-22 maja 2015

 

Organizatorzy Konferencji

  • Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor" w Poznaniu
  • Politechnika Poznańska - Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

 

Adres do korespondencji

Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor"

61-055 Poznań, ul. Warszawska 181

adresy e-mail:

konferencja2015@tabor.com.pl

 

Informacje telefoniczne

tel. 61 66 41465 IPS „Tabor"

tel. 61 6472023 WMRiT PP

 

Strona internetowa

http://www.tabor.com.pl/

 

Patronat Honorowy Konferencji

  • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Minister Gospodarki
  • Prezydent m. Poznania

 

Komitet Honorowy Konferencji

Franciszek Tomaszewski - Dziekan Wydział Maszyn Roboczych i Transportu PP

Wojciech Wawrzyński      - Dziekan Wydz. Transportu PW

Włodzimierz Stawecki     - Dyrektor IPS „Tabor"

Andrzej Żurkowski          - Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

Andrzej Demenko          - Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN

Ewa Mankiewicz-Cudny    - Prezes NOT

 

Komitet Naukowy Konferencji

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gąsowski - przewodniczący

dr hab. inż. Marek Bartosik - prof. PŁ

prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz

dr inż. Zbigniew Durzyński - prof. IPS „Tabor"

dr hab. inż. Stanisław Guzowski - prof. PK

prof. dr hab. inż. Marek Idzior

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna

dr hab. inż. Krzysztof Karwowski - prof. PG

prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski

prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz

dr hab. Agnieszka Merkisz - Guranowska - prof. PP

dr hab. inż. Tomasz Nowakowski - prof. PWr

dr hab. inż. Adam Szeląg - prof. PW

ZałącznikWielkość
konferencja_plakat.jpg130.42 KB
Komunikat 04 2015_Konferencja Ochrona Środowiska i Oszczędność Energii.pdf112.23 KB