Prezentacja projektów CLILIG na Politechnice Poznańskiej

12 marca 2015 odbyła się prezentacja projektów zrealizowanych przez studentów Politechniki Poznańskiej w ramach projektu UNI-CLILiG. Część oficjalną otworzyła Pani Dyrektor CJK dr Liliana Szczuka-Dorna oraz JM Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski. Założenia i cele projektu UNI-CLILiG przedstawiła Koordynator projektów ds. szkolnictwa wyższego z Goethe Institut w Polsce, Pani Ewa Ostaszewska. Honorowy gość uroczystości dr Kim Haataja z Uniwersytetu Tampere z Finlandii określił, jak ważne jest nauczanie CLIL w kształceniu przyszłych inżynierów.

Głównym punktem programu były prezentacje studentów, którzy w sposób profesjonalny wykonali swoje zadanie. Studenci z kierunku Logistyka zapoznali gości i kolegów, jak przebiega realizacja zamówienia w firmie. Grupa projektowa z kierunku Automatyka i Robotyka zbadała komfort zamieszkania w inteligentnym domu oraz, na przykładzie samodzielnie skonstruowanej makiety, wyjaśniła zasadę działania inteligentnego budynku sterowanego smartfonem. Następna grupa z kierunku Mechatronika przedstawiła elastyczną linię produkcyjną, analizując jej moduły i pokazując nakręcony przez siebie film.

Prezentacje studentów zostały ocenione bardzo wysoko ze względu na ich poziom merytoryczny i językowy. Zebrani docenili olbrzymi wkład pracy studentów, lektorek , jak i koordynatorów wydziałowych.

Udział studentów Politechniki Poznańskiej w pilotażowym projekcie UNI-CLILiG jest wartym odnotowania przykładem wprowadzania innowacyjnych metod kształcenia na Politechnice Poznańskiej, w tym także kształcenia językowego w Centrum Języków i Komunikacji.

Więcej informacji na stronie   http://www.clc.put.poznan.pl/projekty/uni-clilig/