Konferencja "Nauka dla Obronności" - 29-30 czerwca 2015

Galeria:

Niepokojące wydarzenia ostatnich lat skłaniają do pogłębionej refleksji nad znaczeniem bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Kluczowym staje się podjęcie i intensyfikacja działań zmierzających do zacieśnienia współpracy jednostek naukowych i naukowo-badawczych z partnerami przemysłowymi, współpracy ukierunkowanej na potrzeby obronności kraju. Celem organizowanej Konferencji „Nauka dla obronności" jest zaprezentowanie aktualnych możliwości zastosowania nowoczesnej myśli technicznej, powstającej w jednostkach naukowych w służbie bezpieczeństwa narodowego. Sądzę, iż gromadząc w jednym miejscu zespoły, których doświadczenie i aktualne osiągnięcia przekonują, że potrafimy w kraju zaproponować rozwiązania innowacyjne, konkurencyjne z rozwiązaniami światowymi, pobudzając jednocześnie środowisko naukowe i przemysłowe do ściślejszej współpracy. Spotkanie to umożliwi merytoryczną dyskusję, która pozwoli wypracować opinie na temat rozwiązań na jakie nasze środowisko jest już dziś przygotowane.

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

W programie konferencji przewidziano:

  • obrady plenarne, w czasie których zaproszeni goście podsumują stan wiedzy i postępu w wybranych dziedzinach
  • sesje panelowe dotyczące szczególowych rozwiązań technicznych i innowacji wprowadzonych w zakresie obszarów działalności naukowej
  • wystawy i prezentacje aplikowanych do wdrożenia rozwiązań
  • forum dyskusujne nad transferem osiągnięć nauki do mechanizmów obronności kraju

Termin: 29-30.06.2015

Miejsce: Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej

Adres e-mail: naukadlaobronnosci@put.poznan.pl

Szczegółowe informacje: www.naukadlaobronnosci.put.poznan.pl

ZałącznikWielkość
FOLDER KONFERENCJI.pdf1.09 MB