Konferencja Inżynieria Pożarowa Budynków - 11 marca 2015

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Politechnika Poznańska

Zapraszają na konferencję
pod patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
która odbędzie się w trakcie Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA

INŻYNIERIA POŻAROWA BUDYNKÓW

Poznań MTP - 11 marca 2015 rok - godz. 11:30 - 15:30 Pawilon 7 sala 1AB

 

Podczas konferencji poruszane będą zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa pożarowego w ujęciu inżynieryjnym. Konferencja adresowana jest do grona odbiorców: pracowni projektowych, architektów, organów administracji państwowej nadzorujących i kontrolujących obiekty (m.in. Państwowej Straży Pożarnej, Nadzoru Budowlanego, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędów Dozoru Technicznego, itd.), rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także wszystkich innych osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Ramowy program konferencji będzie obejmował m.in. prawne aspekty stosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie projektowania warunków ochrony przeciwpożarowej budynków (w szczególności symulacji komputerowych) oraz praktyczne możliwości ich stosowania. Prelegentami będą przedstawiciele Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Politechniki Poznańskiej i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Szczegółowy program konferencji (w załączeniu).

Warunki uczestnictwa: KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI należy przesłać do dnia 9 marca 2015 r. Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: e-mail: sitp@onet.pl
Liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Koszt udziału w konferencji od 1 osoby: 150,00 zł (dla członka SITP i strażaka PSP- 100 zł).
Wpłaty prosimy dokonać przelewem na konto Izby Rzeczoznawców SITP Delegatura Poznań, 60-867

BZ WBK S.A. 31 1090 1362 0000 0000 3613 5810
Z dopiskiem „konferencja IPB-BUDMA"

W przypadku konieczności otrzymania faktury prosimy o kontakt telefoniczny z Dyrektorem Izby Rzeczoznawców SITP tel. kom.: 513 096 949

W sprawach dotyczących konferencji prosimy kontaktować się z sekretarzem konferencji
mł. bryg. Tomaszem Wiśniewskim
tel.: (61) 222 05 30; tel. kom.:783 261 200
e-mail: tomasz.wisniewski@psp.wlkp.pl

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji (w załączeniu)

Konferencja pt. „Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego" będzie okazją do rozpoczęcia II edycji studiów podyplomowych prowadzonych przez Politechnikę Poznańską i Szkołę Główną Służby Pożarniczej przy współudziale Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

ZałącznikWielkość
KARTA_ZGLOSZENIA.pdf372.16 KB
Program_konferencji.pdf472.37 KB