Delegacja Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych Ministerstwa Obrony Narodowej na PP

Galeria:

We wtorek 3 lutego br. na Politechnice Poznańskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Uczelni z delegacją Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych Ministerstwa Obrony Narodowej (I3TO).

I3TO jest instytucją odpowiedzialną m.in. za identyfikowanie obszarów i kierunków rozwoju nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie obronności. Ponadto Inspektorat inicjuje oraz nadzoruje wybrane projekty badawcze i rozwojowe w celu podniesienia poziomu zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Ze względu na dotychczasowy dorobek i doświadczenie oraz potencjał naukowo-badawczy Politechniki Poznańskiej Inspektorat był zainteresowany zapoznaniem się z zakresem prac Uczelni, które mogłyby znaleźć zastosowanie w obszarze obronności.

W spotkaniu udział wzięli: płk Wojciech Ziółkowski, Zastępca szefa I3TO oraz płk Roman Bogacki i mjr Paweł Chodosiewicz. Uczelnię reprezentował Rektor prof. Tomasz Łodygowski oraz przedstawiciele wydziałów.