Konferencja Continuous Media with Microstructure CMwM2015 – 2-5 marca 2015

W dniach 2-5 marca br. będzie miała miejsce międzynarodowa konferencja Continuous Media with Microstructure - CMwM2015. 

Konferencja CMwM2015 odbywa się pod patronatem honorowym JM Rektorów PP, Politechniki Berlińskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Prezesa PAN.

Jedna z sesji CMwM2015 dedykowana jest pamięci Profesora Krzysztofa Wilmańskiego, wybitnego naukowca o światowej renomie.

Komitet naukowy CMwM2015 tworzą wybitni naukowcy z kraju i za granicy.

Konferencja CMwM2015 poświęcona jest zagadnieniom szeroko rozumianej mechaniki, a w szczególności obejmuje:

  • termodynamiczne i matematyczne modelowanie materiałów z rozszerzeniem klasycznych związków konstytutywnych
  • jedno i wielofazowe ośrodki oraz materiały wielofunkcyjne
  • propagację liniowych i nieliniowych fal
  • procesy wieloskalowe i wielofizykalne
  • przemiany fazowe
  • materiały porowate, granulowane i kompozytowe

Szczegółowe informacje na stronie internetowej konferencji pod adresem www.cmwm.put.poznan.pl

ZałącznikWielkość
CMwM_plakat.pdf306.47 KB
CMwM2015_first_announcement.pdf331.34 KB