I etap XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego

W dniu 5 grudnia 2014 odbył się I etap XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych, zorganizowany przez CJK PP.
Do olimpiady przystąpili wytypowani studenci z następujących Technicznych Uczelni w kraju: Politechnika Warszawska, Gdańska, Krakowska, Opolska, Rzeszowska, Wrocławska, Lubelska, Łódzka, Białostocka, Częstochowska, Śląska, Akademia w Bydgoszczy, Akademia Morska w Szczecinie oraz SGSP w Warszawie.
Łącznie w pisemnym teście językowym, obejmującym słownictwo ogólne i techniczne, wzięło udział 379 studentów, w tym 46 osób z PP.
Politechnikę Poznańską reprezentowali studenci z wydziałów: Informatyki, Elektrycznego, Fizyki Technicznej, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Technologii Chemicznej, Architektury oraz Budowy Maszyn i Zarządzania.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy !