Konferencja MANUFACTURING - 95-lecie Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania

W dniach od 08.12 do 10.12 2014 roku odbyła się w Poznaniu IV Międzynarodowa Konferencja MANUFACTURING, której organizatorem był Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele uczelni wyższych, jednostek badawczo naukowych oraz przemysłu. Goście, zaprezentowali ciekawe referaty, przeprowadzono szereg rozmów dotyczących rożnych obszarów naukowych oraz współpracy nauki z przemysłem.

Celem konferencji był przegląd stanu wiedzy, prezentacja wyników prac naukowych, wdrożeń i innowacji, a także dyskusja i wymiana doświadczeń w obszarze projektowania oraz konstrukcji maszyn i urządzeń, technologii wytwarzania, w tym obróbki skrawaniem, montażu, metrologii, rapid prototyping i virtual reality oraz inżynierii jakości i zarządzania produkcją.

Patronat nad tegoroczną konferencją objęli: Prezydent Miasta Poznania, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Komitet Inżynierii Produkcji PAN, Komisja Budowy Maszyn PAN Oddział w Poznaniu, Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan oraz między innymi takie firmy jak: Bank Zachodni WBK Grupa Santander, Solaris Bus & Coach S.A., B.Braun Aesculap Chifa Sp. z o.o. oraz ORBITVU. Patronat medialny objęło Radio Afera i Merkury.

Konferencja umożliwiła integrację środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz dała szansę nawiązania współpracy pomiędzy partnerami z przemysłu i biznesu oraz z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi. W konferencji uczestniczyło 226 osób. Podczas sesji plenarnych i tematycznych wystąpiło 90 prelegentów. W sesji plakatowej zaprezentowano 51 posterów.

Nad merytorycznym zakresem konferencji MANUFACTURING czuwało Prezydium Rady Naukowej w składzie: prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, prof. dr hab. inż. Jan Żurek oraz dr hab. inż. Roman Staniek, prof. nadzw.

Podczas uroczystej inauguracji konferencji przemówienie wygłosił Rektor Politechniki Poznańskiej  prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski. Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania dr hab. inż. Olaf Ciszak, który uroczyście otworzył konferencję, krótko przypomniał historię dotychczasowych konferencji oraz powitał wszystkich gości, a szczególnie prof. dr hab. inż. Zenobię Weiss będącą organizatorem pierwszej konferencji z cyklu Manufacturing.

Po oficjalnym otwarciu rozpoczęła się pierwsza sesja plenarna prowadzona wspólnie przez prof. dr hab. inż. Wojciecha Kacalaka i dziekana WBMiZ. W każdym dniu konferencji odbywała się jedna sesja plenarna na których referaty przedstawili zaproszeni goście: prof. Christopher A. BROWN (Worcester Polytechnic Institute w Massachusetts, USA),  prof. dr hab. inż. Józef Gawlik (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Adam Hamrol (Politechnika Poznańska), prof. dr hab. inż., prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek (Politechnika Warszawska), dr inż. Dariusz Michalak (Solaris Bus & Coach S.A.) oraz mgr inż. Paweł Paśnicki (Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A.).

Konferencji towarzyszyła wystawa najnowszych osiągnięć w obszarze związanym tematycznie z konferencją Manufacturing. Swoje stanowiska zaprezentowali m.in.: firma ITA, 3DTeam, Fraisa i Renishaw oraz fabryka LEAN. Osiągnięcia prezentowali także studenci z koła naukowego PRIME, działającego na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się specjalna sesja, której celem była wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących współpracy nauka - przemysł. Moderatorem prowadzącym był Profesor Adam Hamrol, a uczestnikami zaproszeni goście z przemysłu (przedstawiciele firm AMICA, BMM,  Fabryki Armatur „SWARZĘDZ" i STER), Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu oraz Centrum Innowacji Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej. Podczas ożywionej dyskusji główny temat stanowiła możliwość finansowania badań naukowych prowadzonych przez pracowników naukowych dla firm i współpraca w obszarze wdrożeń innowacyjnych technologii.

W kolejnym dniu konferencji zorganizowano sesję plakatową. Podczas tej sesji, każdy z prezenterów przedstawił swoje badania i ociągnięcia naukowe na specjalnie przygotowanych posterach.

Równolegle z konferencją Manufacturing Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania świętował swoje 95-lecie. W ramach obchodów wręczono okolicznościowe medale dla zasłużonych pracowników, współpracowników oraz firm w podziękowaniu za długoletnią współpracę i wysiłek włożony w rozwój wydziału. Każdy z uczestników 95-lecia otrzymał pamiątkową monografię ukazująca historię wydziału od roku 1919 aż do czasów obecnych. Obchody umilił występ Kwintetu Smyczkowego „Academia di Barocco" oraz tenora Przemysława Radziszewskiego. Wieczór zakończono spotkaniem przy symbolicznej lampce wina wspominając dzieje Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.

Konferencja stanowiła forum wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami, przemysłem i ośrodkami badawczym, przyczyniła się do nawiązania nowych kontaktów oraz umocnienia już istniejących.

W prace związane z przygotowaniem konferencji byli również zaangażowani studenci Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, którym w imieniu Komitetu Organizacyjnego składamy serdeczne podziękowania.

Opracowała

Ewa Dostatni

Sesja nauka - przemysłSesja nauka - przemysł

Obrady podczas konferencjiObrady podczas konferencji

Sesja plakatowaSesja plakatowa

Obrady podczas sesji plenarnejObrady podczas sesji plenarnej

ZałącznikWielkość
Manufacturing1.png88.45 KB