Politechnika Poznańska na targach edukacyjnych w Indonezji i Wietnamie

Politechnika Poznańska na targach edukacyjnych w Indonezji

W dniach od 8 do 11 listopada 2014r. odbyła się szósta edycja European Higher Education Fair (EHEF 2014) w Dżakarcie i Surabaya (Indonezja). Stronę polską reprezentowała Ambasada RP w Dżakarcie, a spośród polskich uczelni bezpośrednio w targach uczestniczyli przedstawiciele Politechniki Poznańskiej - prorektor ds. kształcenia ustawicznego prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński oraz Emilia Wojtczak (Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej) oraz Politechniki Warszawskiej. Polskie stoisko odwiedziło 668 Indonezyjczyków spośród których 625 zadeklarowało chęć studiowania w Polsce. Młodzi Indonezyjczycy posługują się językiem angielskim, a wielu z nich zainteresowana jest uczęszczaniem na kurs języka polskiego, który zamierza zorganizować Ambasada RP. Ambasador RP w Dżakarcie Tadeusz Szumowski oraz Attache ds. Edukacji Maciej Duszyński zapewnili, że wydawanie wiz Indonezyjczykom nie trwa dłużej niż 2 tygodnie. Liczba ludności Indonezji (czwarta populacja świata, licząca około 250 mln mieszkańców), znajomość języka angielskiego, krótka procedura wizowa, a także to, że rząd Indonezji (Ministerstwo Nauki oraz Ministerstwo Finansów) oferuje stypendia dla Indonezyjczyków zainteresowanych studiami magisterskimi i doktoranckimi za granicą, czyni ten rynek bardzo obiecujący pod względem pozyskiwania kandydatów na studia. Czynnikiem negatywnym jest niski PKB per capita (ok. 3000 USD), który powoduje, że wybór miejsca na studia uzależniany jest od tego, czy uczelnia oferuje stypendia studentom zagranicznym.

FOTORELACJA z wizyty

Dżakarta - otwarcie EHEF 2014Dżakarta - otwarcie EHEF 2014

Emilia Wojtczak na stoisku w DżakarcieEmilia Wojtczak na stoisku w Dżakarcie

Prorektor Stefan Trzcieliński podczas prezentacji PPProrektor Stefan Trzcieliński podczas prezentacji PP

Prorektor Stefan Trzcieliński podczas prezentacji PP (2)Prorektor Stefan Trzcieliński podczas prezentacji PP (2)

Na stoisku w Dżakarcie: Emilia Wojtczak, Ambasador RP Tadeusz Szumowski, prorektor Stefan Trzcieliński, Attache ds. Edukacji Maciej DuszyńskiNa stoisku w Dżakarcie: Emilia Wojtczak, Ambasador RP Tadeusz Szumowski, prorektor Stefan Trzcieliński, Attache ds. Edukacji Maciej Duszyński

Targi w Surabaya; od lewej stoją: prorektor Stefan Trzcieliński,  pracownica Ambasady RP,  Attache ds. Edukacji Ambasady RP Maciej Duszyński, przedstawiciel Parlamentu UE (Collin Crooks), Pani Burmistrz miasta Surabaya (Tri Rismaharini)Targi w Surabaya; od lewej stoją: prorektor Stefan Trzcieliński, pracownica Ambasady RP, Attache ds. Edukacji Ambasady RP Maciej Duszyński, przedstawiciel Parlamentu UE (Collin Crooks), Pani Burmistrz miasta Surabaya (Tri Rismaharini)

 

Politechnika Poznańska na targach edukacyjnych w Wietnamie

W dniach od 14 do 15 listopada 2014r. odbywały się targi edukacyjne w Hanoi (Wietnam). Politechnikę Poznańską i jednocześnie konsorcjum 12 polskich uczelni technicznych Study Engineering in Poland reprezentowali prorektor ds. edukacji ustawicznej prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński oraz Emilia Wojtczak (Dz. Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej). Uczestnictwo polskich uczelni zorganizowała Ambasada RP w Hanoi. Zainteresowanie polskimi uczelniami, w tym Politechniką Poznańską, było porównywalne z zainteresowaniem uczelniami Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec i Węgier. Relatywnie większym zainteresowaniem cieszyły się stoiska Holandii i Niemiec. Wietnam, to państwo z ponad 90 mln mieszkańców. Duża populacja, a także kontakty, które przedstawiciele PP nawiązali z wietnamskimi absolwentami, którzy 45 lat temu przyjechali na studia do Polski, a dzisiaj zajmują prestiżowe stanowiska w gospodarce, nauce i administracji, stwarzają szansę do pozyskania kandydatów na studia do polskich uczelni technicznych. Pani Ambasador RP w Hanoi Barbara Szymanowska w rozmowie z prof. Stefanem Trzcielińskim zadeklarowała gotowość pomocy przy zorganizowaniu wizyt promujących Study Engineering in Poland w uniwersytetach i szkołach średnich Wietnamu. Czynnikami niesprzyjającymi są: niski PKB per capita (ok. 3000 USD), relatywnie słaba znajomość języka angielskiego wśród potencjalnych kandydatów na studia, bardzo restrykcyjna polityka wizowa Ambasady RP w Hanoi i brak systemu stypendialnego dla cudzoziemców zarówno ze strony polskiego MNiSW, jak i poszczególnych uczelni konsorcjum. Z tego względu potencjalni wietnamscy kandydaci na studia zawsze rozpoczynali kontakt na stoisku PP (i Study Engineering in Poland) od pytania, czy uczelnie oferują stypendia.

Przed targami, w dniach od 12 do 13 listopada, przedstawiciele Politechniki Poznańskiej spotkali się z prorektorami i przedstawicielami działów współpracy międzynarodowej następujących publicznych uczelni wyższych: University of Transportation and Communication, Universityof Science and Technology, University of Science, University of Industry. Uczelnie te wyraziły chęć nawiązania współpracy. Wizyty w tych uczelniach zostały zaaranżowane z inicjatywy i w wyniku starań Politechniki Poznańskiej.

FOTORELACJA z wizyty

Wizyty w uczelniach wyższych w HanoiWizyty w uczelniach wyższych w Hanoi

Wizyty w uczelniach wyższych w Hanoi (2)Wizyty w uczelniach wyższych w Hanoi (2)

Recepcja wydana przez panią Ambasador RP Barbarę Szymanowską, w której uczestniczyli przedstawiciele wietnamskich absolwentów polskich uczelni oraz przedstawiciele polskich uczelni uczestniczący w targach edukacyjnych w HanoiRecepcja wydana przez panią Ambasador RP Barbarę Szymanowską, w której uczestniczyli przedstawiciele wietnamskich absolwentów polskich uczelni oraz przedstawiciele polskich uczelni uczestniczący w targach edukacyjnych w Hanoi

Spotkanie z przedstawicielami wietnamskich absolwentów uczelni polskich zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaźni Wietnamsko-PolskiejSpotkanie z przedstawicielami wietnamskich absolwentów uczelni polskich zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej

Spotkanie z przedstawicielami wietnamskich absolwentów uczelni polskich zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej (2)Spotkanie z przedstawicielami wietnamskich absolwentów uczelni polskich zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej (2)

Stoisko Politechniki PoznańskiejStoisko Politechniki Poznańskiej

Prezentacja Study Engineering in PolandPrezentacja Study Engineering in Poland