II Forum Gospodarcze 2014 - relacja

Galeria:

Czy współpraca nauki i biznesu nie jest jedynie hasłem, które stało się popularne w ciągu ostatnich lat? Co tak naprawdę świat nauki może dać przemysłowi, a czym on może się „odwdzięczyć"? Jak przekonać biznes, by lokował działania na uczelniach? - odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy II Forum Gospodarczego, które odbyło się na Politechnice Poznańskiej 20 listopada br.

Forum otworzył prof. dr hab. inż. Jan Żurek, Prorektor Politechniki Poznańskiej ds. współpracy z gospodarką. Zaproszona na forum europosłanka Krystyna Łybacka gratulowała władzom uczelni zorganizowania Forum i mówiła o niepokojących zjawiskach UE, jakim jest groźba kryzysu gospodarczego, małym poziomie realności i innowacyjności gospodarki europejskiej. „Dlatego UE aby odwrócić tę tendencję w ramach strategii Europa 2020 przyjęła do realizacji inicjatywę przewodnią „Unia Innowacji". Istnieje ogromna potrzeba  urealnienia gospodarki, zdecydowanego podniesienia poziomu innowacyjności i uproszczenia wszelkich procedur, które hamują rozwój przedsiębiorstw. Program Ramowy Badań i Innowacji Horyzont 2020 umożliwia realizację wielu zobowiązań przyjętych w ramach Unii Innowacji" wskazywała na potrzebę współpracy nauki z przemysłem oraz problemach związanych z pozyskiwaniem środków z programów unijnych przez polskich naukowców i małe i średnie firmy. O doświadczeniach polskich przedsiębiorców w dobie transformacji i współczesnej potrzebie relacji nauka-przemysł mówił Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Następnie głos zabrali Mirosław Kruszyński, Wiceprezydent Miasta Poznania oraz Jego Magnificencja Rektor prof. Tomasz Łodygowski.  

Prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz i dr hab. inż. Paweł Fuć z Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu zaprezentowali jak można wykorzystać potencjał Instytutu Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej do projektów z przemysłem.

Po tym wystąpieniu zaprosiliśmy uczestników Forum na rozmowy w mniejszych zespołach, obejrzenia prezentacji jednostek Politechniki Poznańskiej współpracujących z gospo­darką oraz zapoznania się z ofertą Uczelni i naszych partnerów na stoiskach. Spotkało się to z dużą aprobatą.

Przy pierwszym stole panelowym omawiano współpracę Politechniki Poznańskiej z Biznesem. Drugi stół panelowy zgromadził zainteresowanych spotkaniem z brokerami innowacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
z Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych PP.  Dla zainteresowanych przeprowadzano także konsultacje biznesowe.

Dużą grupę odbiorców przyciągnęły także studenckie warsztaty biznesowe „Start w startup - jak założyć startup, myśleć Big i się nie potknąć?" zrealizowane w ramach projektu „Inżynier Przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Świat nauki i przemysłu wciąż funkcjonują obok siebie, ale jednocześnie coraz częściej się komunikują. Ułatwieniu w nawiązaniu kontaktów i wzajemnym poznaniu się służyło drugie już Forum Gospodarcze PP, a ilość uczestników imprezy, wygłaszane przez nich opinie oraz inicjatywy pokazują konieczność tego typu spotkań.

Organizatorzy Forum Gospodarczego