„Potęga rozwoju - rozwój do potęgi. Drogi innowacyjnych MSP po kapitał” - 27 listopada 2014

27 listopada br. w siedzibie Poznańskiego Parku Technologiczno - Przemysłowego odbędzie się kolejna konferencja o tematyce finansowania wspólnych projektów pomiędzy nauką a biznesem lub przedsięwzięć innowacyjnych pod hasłem „Potęga rozwoju - rozwój do potęgi. Drogi innowacyjnych MSP po kapitał.", na którą serdecznie zapraszmy zainteresowanych przedsiębiorców!!!

Relacja z ubiegłorocznej konferencji

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Urząd Miasta Poznania (Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, oraz Wielkopolskie Centrum Wspierana Inwestycji.

Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak.

Cały cykl konferencji został objęty patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Tematyka spotkania obejmować będzie możliwości finansowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 oraz rolę innowacji w rozwoju sektora MSP. Jej celem jest dyskusja oraz wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, a przedstawicielami władz samorządowych i instytucji otoczenia biznesu. Integralną częścią konferencji będzie debata pod hasłem „W poszukiwaniu efektywnych instrumentów wsparcia MSP", w której udział wezmą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Miasta Poznania, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wielkopolskiego Centrum Wspierana Inwestycji, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz firmy Info Baza Technology.

Partnerami konferencji są Wielkopolska Platforma Innowacyjna, Bank PEKAO S.A., Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Kopsky Solutions Poland Sp. z o.o. - twórcy usługi boomway.pl.

Patronami medialnymi wydarzenia są Radio Merkury Poznań, Gazeta MSP oraz portal Biznes2biznes.com.

Wypełnione Formularze zgłoszeniowe prosze przesyłać na adres: marketing@fund.org.pl