Kolegium Rektorów miasta Poznania na PP - 29 października 2014

Galeria:

Kolejne posiedzenie Kolegium Rektorów miasta Poznania odbyło się 29 października 2014 r. na Politechnice Poznańskiej w nowo otwartym budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej.

Obrady w części merytorycznej poświęcone były zagadnieniom związanym z działalnością Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego oraz zbliżającą się debatą na temat internacjonalizacji studiów w Poznaniu. Debata, której celem jest między innymi pokazanie decydentom otwartości Poznania na studentów-obcokrajowców oraz wypracowanie ciekawej oferty całego środowiska, stanowić będzie główne wspólne wydarzenie integrujące uczelnie poznańskie.

W drugiej części uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć nowy budynek, po którym członków Kolegium oraz zaproszonych gości oprowadzał gospodarz Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej prof. PP Krzysztof Alejski.

FOT. W. Jasiecki, Dział Informacji i Promocji PPFOT. W. Jasiecki, Dział Informacji i Promocji PP