Konferencja "Social security systems and demographical challenges" - 16-17 października 2014

III  Międzynarodowa konferencja emerytalna na Wydziale Inżynierii Zarzadzania

SOCIAL SECURITY SYSTEMS AND DEMOGRAPHICAL CHALLENGES

W dniach 16-17.10.2014 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyła się już trzecia międzynarodowa konferencja naukowa pt. Social security systems and demographical challenges, zorganizowana przez pracowników Katedry Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym (Oddział w Poznaniu). Mecenat konferencji objęło Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA. Obrady toczyły się głównie w języku angielskim, a wśród zaproszonych gości znaleźli się znani naukowcy i eksperci ds. systemów emerytalnych z Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii oraz Włoch. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i jednocześnie gospodarzem konferencji był dr hab. Marek Szczepański, prof. PP, Kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych WIZ.

Celem tegorocznej edycji konferencji była ocena wpływu wybranych zjawisk demograficznych, wynikających z postępującego „kryzysu starzenia się ludności" na funkcjonowanie systemu emerytalnego oraz opieki zdrowotnej i rodzinnej w obecnym czasie oraz w perspektywie kolejnych 30 lat, kiedy prognozy dla krajów rozwiniętych stają się coraz bardziej niekorzystne. Ponadto dyskusja obejmowała aspekty finansowe i regulacyjne systemów zabezpieczenia społecznego oraz ich związek z rynkiem pracy.

Wartością dodaną konferencji była wydana specjalnie na tę okazję dwujęzyczna monografia pt. Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych (Social security systems against the challenges of demographics and market), ed. M.Szczepański, T. Brzęczek, M. Gajowiak, Publishing House of Poznan University of Technology.

Sukces merytoryczny oraz organizacyjny spotkania potwierdzają gratulacje napływające od uczestników z kraju i z zagranicy. Jest to dodatkowy czynnik motywujący do pracy przy kolejnych planowanych edycjach konferencji.

mgr inż. Andżelika Libertowska

Katedra Nauk Ekonomicznych

            Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska