Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Oxygenalia 2014 - 7-8 listopada 2014

Zapraszamy na drugą Międzynarodową Konferencję Naukową - Oxygenalia 2014 pokazującą kluczową rolę tlenu i jego związków w naukach przyrodniczych, medycynie i przemyśle. To ważne, interdyscyplinarne wydarzenie naukowe odbywać się będzie w dniach 7-8 listopada 2014 r., w pomieszczeniach Collegium Biologicum, Wydziału Biologii UAM na Kampusie Morasko w Poznaniu.

Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem „Woda cząsteczką życia".

Swój udział zapowiedzieli polscy uczeni o światowej sławie oraz znakomici naukowcy zagraniczni. Konferencję uświetnią swoją obecnością wybitni i uznani na arenie międzynarodowej wykładowcy, tacy jak profesorowie: Andrzej Mackiewicz, Robert H. Bartlett, Michael Giersig, Jan Oleszkiewicz i Tomasz Guzik oraz poprzedni laureaci  Medalu Sapienti Sat.

Obrady tegorocznej konferencji Oxygenalia odbędą się w trzech równoległych sesjach. W ramach sekcji fizyko-chemicznej, biologiczno-środowiskowej i medycznej przedstawione zostaną wyniki badań wykazujących kluczową rolę wody, jako najważniejszego związku tlenu, w podejmowanych badaniach interdyscyplinarnych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja trwa do 26-go września.

UWAGA: liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy plan konferencji znajduje się na stronie internetowej www.oxygenalia.pl

Sekretarz konferencji: dr hab. Zbigniew Hnatejko
Tel. 61 829 13 47
e-mail: zbychuh@amu.edu.pl

ZałącznikWielkość
oxygenalia_plakat.jpg1.22 MB