Międzynarodowa Konferencja AIVC 2014 - 24-25 września 2014

W dniach od 24 do 25 września w Hotelu Andersia w Poznaniu, odbędzie się 35-ta Międzynarodowa Konferencja AIVC (Air Infiltration and Ventilation Center). Organizatorami konferencji są: Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej oraz INIVE (International Network on Ventilation and Energy Performance). W konferencji weźmie udział ponad 100 naukowców z 20 krajów świata, którzy będą dyskutować o problemach wentylacji oraz szczelności powietrznej istniejących budynków w aspekcie poprawy ich efektywności energetycznej. W komitecie naukowym Konferencji znalazł się profesor Politechniki Poznańskiej - członek Rady AIVC - dr hab. inż. Tomasz Mróz.

Szczegółowe informacje

http://aivc2014conference.org/