ISET 2014 - 14-17 września 2014

Po raz 27 zapraszamy specjalistów - praktyków i teoretyków z zakresu ergonomii, inżynierii bezpieczeństwa pracy i inżynierii jakości na spotkanie konferencyjne w celu wymiany doświadczeń i zaprezentowanie wyników swoich badań. Tym razem zapraszamy do kolebki nauki w okolice Torunia. Uczestnikom Seminarium oprócz realizacji aspiracji naukowych oferujemy spacer szlakiem Mikołaja Kopernika i zwiedzanie Torunia.

Tegoroczne Seminarium jest propozycją połączenia obszarów: ergonomii, inżynierii bezpieczeństwa pracy oraz inżynierii jakości pod wspólnym hasłem Człowiek w Systemach Wytwórczych.

Podejście takie wskazuje na systemowy charakter współczesnych problemów naukowych, których rozwiązanie wymaga jednoczesnego działania na wielu płaszczyznach badawczych. Połączenie problematyki ergonomii, inżynierii bezpieczeństwa pracy oraz inżynierii jakości w tematyce seminarium pozwali uzyskać efekt synergii, który pomoże w rozwiązywaniu podejmowanych zagadnień zarówno teoretycznych jak i praktycznych.

http://iset.poznan.pl/