JOINT LAB - Wspólne Laboratorium IHP i Politechniki Poznańskiej

Galeria:

Joint-Lab (Połączone Laboratoria) to pierwszy międzynarodowy projekt Politechniki Poznańskiej  polegający na wzajemnym udostępnianiu laboratoriów i ich wyposażenia do celów badawczych. Dzięki umowie Politechnika i Instytut oszczędza na zakupie specjalistycznego sprzętu.

Do półprzewodników, którymi zajmą się Połączone Laboratoria należy np. krzem stosowany na szeroką skalę przy produkcji elektroniki. Jak powiedziała Prorektor ds. nauki PP, prof. Joanna Józefowska, najważniejszą korzyścią, jaka płynie z projektu dla uczelni, jest dostęp do nowoczesnej bazy laboratoryjnej. „Budowa podobnego laboratorium w Politechnice Poznańskiej byłaby bardzo poważną inwestycją. Wartością dodaną jest wspólna praca z kolegami z Niemiec, która zawsze w pracy naukowej przynosi pozytywne efekty".

Gotowa jest już lista tematów, którymi zajmą się wspólnie naukowcy. Obejmują one m.in. badania dotyczące kontaktów nanoobiektów zbudowanych np. z grafenu z widocznymi gołym okiem obiektami dielektrycznymi, czyli materiałami bardzo słabo przewodzącymi prąd. Naukowcy chcą się też zająć opracowaniem nowych generacji tzw. biosensorów, wykorzystywanych w medycynie i biotechnologii. PL posłużą również do prac badawczo-rozwojowych dla przemysłu.

Dzięki programowi praktyk z Joint-Lab mają skorzystać studenci, którzy będą mogli przygotować prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie z zakresu badan materiałowych przydatnych w mikroelektronice opartej na technologii krzemowej.

Współpraca Politechniki z Instytutem Leibniza trwa od 2010 r. Do tej pory skorzystało z niej kilkunastu studentów i kilku naukowców. Otwarcie odbyło się w trakcie międzynarodowej szkoły letniej z zakresu mikro- i nanoelektroniki, która odbywa się we Frankfurcie i Poznaniu. Bierze w niej udział około 30 osób z różnych krajów.

W otwarciu Joint-Lab wzięli udział m.in. przedstawiciele niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych, władz Frankfurtu nad Odrą, a także Poznania i Wielkopolski. Pełna nazwa projektu realizowanego przez polskich i niemieckich naukowców to Joint-Lab (Połączone Laboratoria) „Sfunkcjonalizowane powierzchnie i interfejsy dla urządzeń półprzewodnikowych".

FOT. W. JasieckiFOT. W. Jasiecki