KSTiT 2014 - Poznań - 3-5 września 2014

KSTiT 2014 - Krajowe spotkanie akademickiego, przemysłowego i instytucjonalnego środowiska telekomunikacyjnego  w Politechnice Poznańskiej

W dniach 3-5 września w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej odbywało się jubileuszowe XXX-te Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 2015. Jest to coroczne sympozjum poświęcone telekomunikacji i teleinformatyce, mające wieloletnią tradycję. Warto przypomnieć, że pierwsze sympozjum, jeszcze pod nazwą Krajowego Sympozjum Telekomunikacji odbyło się w ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy w 1985 roku. Uczelnia ta przez wiele lat co roku gościła je ugruntowując jego znaczenie nie tylko dla nauki, ale również dla przemysłu, instytucji i operatorów systemów łączności. Przez wiele lat istotnym elementem sympozjum była towarzysząca mu wystawa sprzętu telekomunikacyjnego. Od 2009 roku Sympozjum uzyskało status wydarzenia  organizowanego przez kolejne ośrodki akademickie i naukowe. W kolejnych latach KSTiT było więc zorganizowane przez Politechnikę Warszawską (2009), Politechnikę Wrocławską (2010), Politechnikę Łódzką (2011), Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (2012), Politechnikę Gdańską (2013). W końcu i Politechnika Poznańska dostąpiła zaszczytu jego organizacji.

Pomimo wielu wydarzeń naukowych w dziedzinie elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki, KSTiT utrzymuje swoją pozycję jednej z dwóch, najważniejszych konferencji naukowych i technicznych z wymienionych  dziedzin, doskonale uzupełniając się z Krajową Konferencją Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji. O randze Sympozjum świadczą jej patroni honorowi. W tym roku zostaliśmy szczególnie zaszczyceni objęciem KSTiT 2014 patronatem honorowym przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, Rafała Trzaskowskiego, Panią Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalenę Gaj, oraz Jego Magnificencję Rektora Politechniki Poznańskiej, prof. Tomasza Łodygowskiego.

Liczba zgłoszonych na konferencję referatów wyniosła około stu. Poza sześcioma referatami wygłoszonymi na trzech sesjach plenarnych, w tym dwóch przez renomowanych gości zagranicznych,  referaty prezentowano w czterech równolegle odbywających się sesjach w łącznej liczbie 20. Oprócz tematów budzących ciągłe zainteresowanie, takich jak np. zagadnienia sieciowe, bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych i komputerowych, zagadnienia komutacyjne, itp. istnieje szereg sesji poświęconych zagadnieniom warstwy fizycznej sieci i systemów telekomunikacyjnych oraz radiokomunikacyjnych. Na konferencji pojawiają się również tradycyjnie wątki związane z aspektami prawnymi i biznesowymi funkcjonowania systemów i sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Cieszymy się, że w odróżnieniu od wielu innych konferencji, KSTiT budzi zainteresowanie nie tylko w środowisku akademickim, ale i wśród reprezentantów instytucji o  charakterze regulacyjnym i przemysłowym, a także praktyków telekomunikacji, czego jednym z dowodów jest specjalna sesja poświęcona jakości systemów i sieci telekomunikacyjnych, w której uczestniczyła pani Małgorzata Olszewska odpowiedzialna za łączność Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Warto dodać, że jednym z wydarzeń sympozjum była również sesja panelowa poświęcona zagadnieniom finansowania badań w zakresie technologii komunikacyjnych i informacyjnych moderowana przez byłego przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, prof. Józefa Lubacza. Wśród uczestników panelu byli m.in. prof. Adam Wolisz z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, Prof. Andrzej Jajszczyk - Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, czy dr Andrzej Siemaszko z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Co roku sympozjum towarzyszy specjalna uroczystość wręczenia statuetki Złotego Cyborga Telekomunikacji. W tym roku tym wyróżnieniem zostali uhonorowani m.in.: Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski z Katedry Systemów Multimedialnych, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechniki Gdańskiej, Janusz Kosiński, Prezes Zarządu firmy INEA S.A. oraz Miroslav Rakowski, Prezes Zarządu operatora T-Mobile Polska S.A.

Pomimo istotnego wzrostu gospodarczego Polski, w warunkach silnej konkurencji, w których minimalizuje się koszty działalności gospodarczej, bardzo trudno znaleźć sponsorów przemysłowych i instytucjonalnych dla wydarzenia takiego jak nasze Sympozjum. Sympozjum to wsparła Polska Akademia Nauk z jej Wydziałem IV Nauk Technicznych, firma Systemics PAB z Warszawy oraz operator telekomunikacyjny INEA.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wesołowski

Przewodniczący KSTiT 2014

 

Organizator sympozjum

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej,
ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań,
e-mail: sekretariat@kstit2014.pl,
tel.: 61 665 38 00,
faks: 61 665 38 23

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XXX jubileuszowym Krajowym Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki!

PRZEWODNICZĄCY KSTiT 2014
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wesołowski

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
dr hab. inż. Rafał Krenz

http://kstit2014.pl

ZałącznikWielkość
KSTiT2014 CFP_net.pdf647.03 KB